Έγγραφο του ΣΔΥΑ προς την ΟΔΥΕ με θέμα τα εκλογικά συνεργεία

Έγγραφο του ΣΔΥΑ προς την ΟΔΥΕ με θέμα τα εκλογικά συνεργεία

Αθήνα 3-6-2014

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ Ο Δ Υ Ε

Το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε, ομόφωνα, να ζητήσει από την ΟΔΥΕ την διεκδίκηση έκδοσης συμπληρωματικής απόφασης, με την οποία θα παρατείνεται η λειτουργία των εκλογικών συνεργείων, με πρόβλεψη αντίστοιχης πρόσθετης αποζημίωσης για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους που θα απασχοληθούν σε αυτά, για τους εξής λόγους:
Λόγω των πρόσφατων τριπλών εκλογών δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένας τεράστιος όγκος εργασίας στις Δικαστικές Υπηρεσίες, τον οποίο κλήθηκαν να επιτελέσουν όλοι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, κατά κανόνα πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, Σαββατοκύριακα και κάποιες φορές μέχρι αργά τη νύχτα.
Ειδικότερα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που στην αρμοδιότητά του υπάγονται 6.490 εκλογικά τμήματα, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η καταχώρηση των αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια η επίσημη ανακοίνωσή τους.
Θεωρείται βέβαιο ότι και ο αριθμός των ενστάσεων που θα ακολουθήσει θα είναι πολύ μεγάλος, όπως και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να εξεταστούν. Έτσι, η από δω και πέρα απασχόληση των Δικαστικών Υπαλλήλων θα γίνεται απογεύματα και Σαββατοκύριακα, εφόσον τα Δικαστήρια άρχισαν και πάλι να λειτουργούν κανονικά.
Επίσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε και να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

  1. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα, φαίνεται πως οι Διοικήσεις των Δικαστηρίων δεν έχουν κάνει σωστή κατανομή και διαχείριση του προσωπικού, σχετικά με την απασχόλησή τους στα εκλογικά συνεργεία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τους συναδέλφους. Το γεγονός αυτό υποχρεώνει τα συνδικαλιστικά όργανα να παρέμβουν, με σκοπό την αποκατάσταση των όποιων αδικιών.
  2. Ο Σύλλογός μας έχει την άποψη ότι η όποια διεκδίκηση, από πλευράς ΟΔΥΕ, περεταίρω εκλογικής αποζημίωσης, πρέπει να κινείται στη λογική της πρώτης απόφασης και να αφορά στο σύνολο των Δικαστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι θα απασχοληθούν ισομερώς μέχρι την ολοκλήρωση των εκλογικών συνεργείων. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να μπούμε στην λογική μεμονωμένου αριθμού υπαλλήλων, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα κακό προηγούμενο για τις επόμενες εκλογές.
  3. Είναι σε όλους μας γνωστό ότι ένας αριθμός Δικαστικών Υπαλλήλων, του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίπου 20 – 30, που αναλαμβάνει την διοργάνωση των εκλογών, απασχολείται πολύ περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Το ίδιο ισχύει και για έναν πολύ μικρότερο αριθμό υπαλλήλων του Αρείου Πάγου που πραγματοποιούν τους διορισμούς των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Για τους συναδέλφους αυτούς αποφασίσαμε, να προτείνουμε στις Διοικήσεις των Δικαστηρίων που εργάζονται, να τους χορηγήσουν τον ανώτερο δυνατό αριθμό υπερωριών από το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Γραμματέας

 Θανάσης Κόκκινος

Ο Πρόεδρος

 Σωτήρης Τριπολιτσιώτης