Οι συνάδελφοι που έχουν προμηθευτεί μέσω του Συλλόγου μας τις  ετήσιες  κάρτες  απεριορίστων διαδροµών του Ο.Α.Σ.Α. για όλα τα µέσα, για το χρονικό διάστηµα, Φεβρουάριος 2014 έως και Ιανουάριος 2015,  θα έχουν δωρεάν πρόσβαση για έναν ακόµη µήνα (τον Φεβρουάριο του 2015), σε αντιστάθμισμα της νέας τιµής,

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να διατηρήσουν το στέλεχος της κάρτας τους και για τον Φεβρουάριο 2015.

Την διευκόλυνση αυτή, δυστυχώς δεν την παρέχει ο Ο.Α.Σ.Α.  για τους κατόχους της μικρότερης  κάρτας.

Επισήμανση: Η ισχύς των καρτών για όλα τα μέσα καλύπτει πλέον τις μετακινήσεις μέχρι και το αεροδρόμιο (και όχι μόνο μέχρι το Κορωπί, όπως ίσχυε πριν)

ΟΑΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ doc