Ανακοίνωση για κατάθεση αγωγών 2019 για δώρα & επιδόματα αδείας

Ανακοίνωση για κατάθεση αγωγών 2019 για δώρα & επιδόματα αδείας

Αθήνα   31-1-2019

Αρ. Πρωτ. : 6

Ανακοίνωση – Ενημέρωση


Θέμα : Κατάθεση αγωγών για  δώρα και  επιδόματα αδείας

Όπως είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωση, με απόφαση του  Δ. Σ. του ΣΔΥΑ, ο Δικηγόρος Δημήτριος Χριστόπουλος, ένας εκ των συνεργατών του Συλλόγου, κατέθεσε στις 6-12-2018, αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή για την δικαστική διεκδίκηση των δώρων και των επιδομάτων αδείας από τον Δεκέμβριο  του 2016 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018. Έτσι θα υπήρχε η δυνατότητα άσκησης των αγωγών σε μεταγενέστερο χρόνο, τουλάχιστον έξι μήνες αργότερα, μέσα στο 2019.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δημοσιοποιηθεί, τόσο από την ΑΔΕΔΥ όσο και από νομικούς ειδικευμένους σε θέματα εργατικών, η άποψη ότι δεν επαρκεί η διακοπή παραγραφής για την διεκδίκηση αναδρομικών, αλλά χρειάζεται κατάθεση αγωγών μέχρι την δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ που συζητείται την 1-2-2019.

Ζητήσαμε και σας κοινοποιούμε και την άποψη επί του θέματος, του συνεργάτη του ΣΔΥΑ, δικηγόρου Δημήτρη Χριστόπουλου, την οποία μας κατέθεσε εγγράφως.


Επειδή το όλο θέμα των Δώρων και Επιδομάτων ευρίσκεται στην Ολομέλεια  του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν παραπομπής από το ΣΤ΄ Τμήμα αυτού, το οποίο έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο 4093/2012  με τον οποίο καταργήθηκαν τα Δώρα και Επιδόματα απλό 1-1-2013.

Επειδή  η συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει ορισθεί για την 1-2-2019.

Επειδή ενδέχεται η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας αντισυνταγματικό το παραπάνω νόμο, να ορίσει ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας θα αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης και εντεύθεν, όπως έχει το δικαίωμα αυτό  βάσει νόμου και ότι μόνο όσοι έχουν καταθέσει αγωγή πριν τη δημοσίευση της απόφασης θα έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν αναδρομικά την καταβολή των δώρων και επιδομάτων.

Κρίνω ότι για να υπάρχει κάλυψη για την διεκδίκηση αναδρομικών θα πρέπει να κατατεθούν αγωγές μέχρι την δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα συζητηθεί την 1-2-2019.  

Βέβαια δεν γνωρίζουμε, ούτε πότε θα δημοσιευθεί, ούτε εάν η απόφαση θα ορίζει ότι οι συνέπειες της  αντισυνταγματικότητας θα αρχίζουν μετά την δημοσίευση της απόφασης. Απλώς το υποθέτουμε, διότι έχει αυτή τη δυνατότητα το Δικαστήριο και σε αντίστοιχη απόφασή της η Ολομέλεια το 2015 που αφορούσε τους συνταξιούχους, όρισε ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης.


Κατά την εκτίμηση της ΑΔΕΔΥ η δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ αναμένεται σε ένα με ενάμιση μήνα από την  συζήτηση. Η άποψή μας είναι πως για κάθε ενδεχόμενο θα πρέπει οι αγωγές να κατατεθούν το συντομότερο δυνατό.

               Για Το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                                                              Η Γεν. Γραμματέας

  Σωτήρης  Τριπολιτσιώτης                                              Πανωραία   Τέγα

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή .docx