Αθήνα   1-3-2019

Αρ. Πρωτ. : 7

Ανακοίνωση


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίασή του την 28-2-2019, αποφάσισε ομόφωνα :

 

Την παράταση των δίωρων διακοπών (καθημερινά 13.00 ως 15.00) σε όλα τα ακροατήρια των Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων μέχρι και την Παρασκευή 8-3-2019.

Οι διακοπές  πραγματοποιούνται για την προστασία των συναδέλφων μας από τον τεράστιο όγκο εργασίας που έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανθρωπίνων αντοχών, τους κινδύνους από ενδεχόμενα λάθη που συνεπάγεται η μεγάλη πίεση και για να έχουν την δυνατότητα οι Γραμματείς των Εδρών να χρησιμοποιούν το δίωρο των διακοπών για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων εντός του ωραρίου εργασίας τους .

Επισημαίνουμε ότι παρά τις  προσπάθειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση των προσλήψεων, ο αριθμός των νέων υπαλλήλων που μέχρι σήμερα έχουν εμφανιστεί στις υπηρεσίες είναι πολύ μικρός, με αποτέλεσμα να μην έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση στο πρόβλημα.

 

 Για Το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                                                              Η Γεν. Γραμματέας

  Σωτήρης  Τριπολιτσιώτης                                              Πανωραία   Τέγα

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή .docx