Αθήνα   15-2-2019

Αρ. Πρωτ. : 6

Ανακοίνωση


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίασή του την 14-2-2019, αποφάσισε ομόφωνα :

 

Την παράταση των δίωρων διακοπών (καθημερινά 13.00 ως 15.00) σε όλα τα ακροατήρια των Ποινικών και Πολιτικών Δικαστηρίων μέχρι και την Παρασκευή 1-3-2019, με αίτημα την επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης των νέων συναδέλφων

Οι διακοπές θα πραγματοποιούνται για την προστασία των συναδέλφων μας από τον τεράστιο όγκο εργασίας που έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανθρωπίνων αντοχών, τους κινδύνους από ενδεχόμενα λάθη που συνεπάγεται η μεγάλη πίεση και για να έχουν την δυνατότητα οι Γραμματείς των Εδρών να χρησιμοποιούν το δίωρο των διακοπών για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων εντός του ωραρίου εργασίας τους.

 

                                                              

 Για Το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                                                              Η Γεν. Γραμματέας

  Σωτήρης  Τριπολιτσιώτης                                              Πανωραία   Τέγα

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή .docx