Ανακοίνωση – Ενημέρωση για ΙΔΑΧ

Ανακοίνωση – Ενημέρωση για ΙΔΑΧ

Συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί αναστάτωση στους κόλπους των συναδέλφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίοι υπηρετούν στα Δικαστήρια και τις Δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, σχετικά με τη διαδικασία μονιμοποίησής τους σύμφωνα με όσα ορίζει ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.4798/2021 ΑΡΘ.223).

Πράγματι, μετά από ερώτημα που εστάλη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου Αθήνας , αυτό προχώρησε η διαδικασία “Μονιμοποίησης ή μη”, του πρώτου μεγάλου αριθμού Συναδέλφων ΙΔΑΧ, πλην όμως είναι γράμμα κενό δεδομένου, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά παράβαση του σχετικού άρθρου του Κώδικα, έστειλε το ερώτημα σε αναρμόδιο Συμβούλιο, δηλαδή αντί του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου.

Μετά από έκδοση σχετικής απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΣτΕ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δε μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία αυτή και πρέπει να στείλει εκ νέου το σχετικό ερώτημα στο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Ερωτηματικά προκαλεί και η αντιφατικότητα των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εφετείων και του ΣΤΕ.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρέπει να ενημερώσουν τους υπόλοιπους Συναδέλφους ΙΔΑΧ αν το ίδιο ερώτημα θα συζητηθεί στις 21-2-2022 στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών.

Ο ΣΔΥΑ, σε συνεργασία με την ΟΔΥΕ, βρίσκεται δίπλα στους Συναδέλφους ΙΔΑΧ, συμμερίζεται την αγωνία τους, παρακολουθεί το θέμα και ασκεί πίεση στους αρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ΑΜΕΣΗ επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, από την απαράδεκτη ενέργεια των υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων του Υπουργείου, να στείλουν το σχετικό ερώτημα σε αναρμόδιο Συμβούλιο.

Για το Δ.Σ.

             Ο Πρόεδρος                                          Η Γεν.  Γραμματέας

    Ντερζής Γιώργος                                             Δήμου Ειρήνη