Αποτελέσματα εκλογών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών

Αποτελέσματα εκλογών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Αθήνα, σήμερα την 22α Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ. στο κατάστημα του Εφετείου Αθηνών, 7ος όροφος, γραφείο 1346, συνήλθε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που κληρώθηκε με το υπ’αριθμ.1 από 28-09-2020 Πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’αριθμ. 123818/15-11-1994 Απόφασης του κ.Υπουργού Δικαιοσύνης, σε συνδ. με το άρθρο 8 παρ.3 εδαφ.Β περί αιρετών εκπροσώπων στα Δικαστικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δικαστικών Υπαλλήλων, αποτελούμενη από τους: Μαρία – Χαρίκλεια Γαλάνη, Δικαστική Υπάλληλο της Εισαγγελίας Εφετών , πρώτο τακτικό μέλος, ως Πρόεδρο και μέλη τους: 1) Ελένη Παπαδογιάννη, Δικαστική Υπάλληλο του Πταισματοδικείου Αθηνών, δεύτερο τακτικό μέλος, 2) Παρθένα Ιωαννίδη, Δικαστική Υπάλληλος του Εφετείου Αθηνών, τρίτο τακτικό μέλος και ορίσθηκε Γραμματέας η Ελένη Παπαδογιάννη.

Στην συνέχεια, προέβη στην καταχώρηση των σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε ψηφοφόρος από τα Πρακτικά των τριών Εφορευτικών Επιτροπών περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών (με έδρες τα καταστήματα Εφετείου, Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου).

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ  1525

ΨΗΦΙΣΑΝ                   895

ΕΓΚΥΡΑ                        821

ΑΚΥΡΑ                            40

ΛΕΥΚΑ                            34

ΕΛΑΒΑΝ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 375

ΤΕΓΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ                               273

ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΙΡΙΔΑ                             162

Περί της ώρας 20.30 μ.μ. της ίδιας ημέρας, προέβη δημόσια στην ανάδειξη – ανακήρυξη των αιρετών εκπροσώπων ως μελών στο Πενταμελές Δικαστικό (Υπηρεσιακό) Συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών:

Α) Τακτικά Μέλη

  1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  2. ΤΕΓΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

Β) Αναπληρωματικό Μέλος

  1. ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΙΡΙΔΑ

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται από τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής