ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Για το Δ. Σ. του ΣΔΥΑ 

Ψήφισαν : 1.126

Έγκυρα : 1.070

Άκυρα/Λευκά : 56

Ψήφοι ‘Εδρες
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ : 314 3
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ : 173 2
ΔΑΚΕ : 158 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : 151 2
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : 141 1
ΕΝΩΣΗ : 127 1
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : 6 0

 


Για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΔΥΕ

Ψήφισαν : 1.127

Έγκυρα : 1.065

Άκυρα/Λευκά : 62

Ψήφοι ‘Εδρες
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ : 265 14
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ : 180 9
ΔΑΚΕ : 177 9
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : 143 8
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : 142 8
ΕΝΩΣΗ : 124 7
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ : 24 1
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : 10 0