— Ορθή επανάληψη εγγράφου με συμπλήρωση ως προς το τρίτο θέμα —

Στο Δ.Σ. του ΣΔΥΑ  της 15ης Απριλίου τέθηκαν προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα:

 • Παράδοση ταμείου
 • Συμπλήρωση Προεδρείου
 • Δημοσιεύματα στο Διαδίκτυο μελών ΣΔΥΑ
 • Οικονομικές ενισχύσεις, Ταμείο Αλληλεγγύης
 • Επιβράβευση παιδιών συναδέλφων που επιτυγχάνουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Θέματα Ειρηνοδικείου Αθηνών
 • Προσφυγή για επιδόματα εορτών και αδείας
 • Αίτημα από «Κιβωτό του Κόσμου»
 • Αίτηση διαγραφής από το Σύλλογο συναδέλφου από Εφετείο Αθηνών
 • Συμμετοχή Δικαστικών Υπαλλήλων σε Διαιτησίες
 • Προτάσεις για τριήμερα διακοπών

Στα παραπάνω θέματα, προς συζήτηση, προστέθηκαν και τα κάτωθι:

 • Από τη Ρέα Τέγα πρόταση για δωρεάν παροχή σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους από κόρη συναδέλφου δύο συνεδριών για μέτρηση βάρους και σχετικά με θέματα διατροφικής δίαιτας.
 • Από Δημήτρη Λιάτσο και ΄Ιριδα Μπριλάκη έγγραφη πρόταση για επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων

Μετά από πρόταση του Ταμία του Συλλόγου πάρθηκε ομόφωνη απόφαση για κατάθεση εκατό (100) ευρώ στην «Κιβωτό του Κόσμου» αντί κατάθεση στεφάνου στην κηδεία της συζύγου συναδέλφου.

Κατά τη συζήτηση των  θεμάτων, με τη σειρά που έλαβαν στην ημερήσια διάταξη, αποφασίστηκαν τα εξής:

Για το πρώτο θέμα: Αποφασίστηκε να δοθούν εγγράφως στα μέλη τα στοιχεία που ανέπτυξε ο Ταμίας σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου και να γίνει διερεύνηση από τον Ταμία όσον αφορά οφειλές συναδέλφων προς το ΣΔΥΑ και να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση στο επόμενο συμβούλιο.

Για το δεύτερο θέμα: Αναβλήθηκε λόγω απουσίας μέλους.

Για το ένατο θέμα: Δόθηκε αναβολή, λόγω προσπάθειας ανάκλησης της αίτησης.

Για τα 4ο, 5ο και 13ο θέματα δόθηκε αναβολή, λόγω απουσίας μέλους του Συμβουλίου.

Το έβδομο θέμα αναβλήθηκε για να προσκομιστούν στο επόμενο Δ.Σ. συγκεκριμένες προτάσεις δικηγόρων.

Για το ενδέκατο θέμα: Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή, να ερευνήσει την πρόταση να πάρει ανάλογες αποφάσεις.

Για το δωδέκατο θέμα ζητήθηκε να κατατεθεί  έγγραφη πρόταση και να εξεταστεί στο επόμενο Δ.Σ.

Για το όγδοο θέμα: ΄Εγινε ομόφωνα αποδεκτό, ως προς το αίτημα που υπεβλήθηκε και αποφασίστηκε να δοθεί βοήθεια με συνδυαστική λειτουργία: α) εθελοντικής προσφοράς, που θα ζητηθεί από τους συναδέλφους με ανακοίνωση και β) από αγορά ζητουμένων με οικονομική δαπάνη του ΣΔΥΑ.

Η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί μετά τις 9-5-2016.

Για το δέκατο θέμα: Αποφασίστηκε ομόφωνα να διερευνηθεί το θέμα από το Δ.Σ. με συναντήσεις  με τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων που έχουν Διαιτησίες, παρουσία  και των Διευθυντών των Γραμματειών τους και να ζητηθούν στατιστικά σχετικά στοιχεία από το ΤΕΑΔΥ και απ΄ όπου αλλού υπάρχουν. Στόχος η δημιουργία ενός φακέλου για το θέμα αυτό που θα τεθεί υπόψη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Για το τρίτο θέμα: Πριν ξεκινήσει η συζήτησή του δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο της ΟΔΥΕ για ενημέρωση καθώς και σε μέλη του Συμβουλίου της ΟΔΥΕ , που παρευρίσκοντο στο Συμβούλιο του ΣΔΥΑ.

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συζήτηση του θέματος με τοποθετήσεις των μελών του Συμβουλίου με τελική κατάληξη την απόφαση για αυτοδέσμευση κάθε μέλους του ΔΣ του ΣΔΥΑ για τη μη δημοσιοποίηση δηλώσεων από τώρα και στο εξής σε οτιδήποτε σχετικό με το ταμείο της ΟΔΥΕ όσο ευρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα του θέματος.

Επίσης το ΔΣ υιοθέτησε σχετική πρόταση του Χρήστου Καϋμενάκη και αποφάσισε, ομόφωνα, να προτείνει εγγράφως στην ΟΔΥΕ την σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα ερευνήσει τα οικονομικά δεδομένα του ταμείου της για το χρονικό διάστημα πριν το έτος 2013. Στόχος δε της επιτροπής θα είναι να απαντηθούν όλα τα σχετικά ερωτήματα με διάθεση απόλυτης διαφάνειας και αυτογνωσίας καταρχήν στα πλαίσια λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργάνων, καταγράφοντας όλα τα τυπικά και ουσιαστικά δεδομένα.

Σε πρόταση μέλους του ΔΣ, που υπήρξε για καταγγελία του δημοσιεύματος που έγινε από μέλος του ΔΣ στο FACE BOOK και πριν αυτή μπει σε ψηφοφορία απεσύρθη από τον προτείνοντα σύμβουλο με την επισήμανση επαναφοράς της μελλοντικά, αν χρειαστεί.

Το έκτο θέμα αναβλήθηκε για  το επόμενο συμβούλιο.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος                                Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ τις αποφάσεις σε μορφή .doc