Αθήνα, 19-12-2023

Αρ. Πρωτ.: 97

Προς: Υπουργείο Δικαιοσύνης – Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης – Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης

Για την πληρωμή της υπερωριακής εργασίας του Β’ εξαμήνου του 2023

Με την με αριθ. πρωτ. 29091οικ/9-11-2023 απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Δικαιοσύνης εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση Β’ εξαμήνου 2023 των υπαλλήλων που υπηρετούν σε 50 δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ειρηνοδικείο Ιλίου, στον Άρειο Πάγο, το Εφετείο Αθήνας, το Πταισματοδικείο Αθήνας, το Πρωτοδικείο Αθήνας, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, το Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, το Ειρηνοδικείο Αθήνας και την Εισαγγελία Εφετών Αθήνας.

Με δεδομένες τις εξής πάγιες διεκδικήσεις του Συλλόγου μας:

– Για την έγκαιρη και στο ακέραιο πληρωμή όλων των υπερωριών που παρέχουμε, τα απογεύματα, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.

– Για τη γενναία αύξηση των σχετικών κονδυλίων ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες.

Ζητάμε να μας ενημερώσετε, ώστε να ενημερώσουμε τα μέλη μας και να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω δικές μας ενέργειες:

  1. Με ποιο τρόπο έγινε η κατανομή των ωρών υπερωριακής εργασίας στις παραπάνω υπηρεσίες.
  2. Για ποιους λόγους δεν εγκρίθηκε η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, καθώς δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτές το σύνολο των περιφερειακών Ειρηνοδικείων (πλην ενός) και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Για το ΔΣ

  Ο Πρόεδρος                          Η Γραμματέας

Γεώργιος Ντερζής                   Ειρήνη Δήμου

Δείτε το έγγραφο σε μορφή .pdf