Αθήνα, 19-12-2023

Αρ. Πρωτ.: 96

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Για την ψηφιακή καταγραφή των πρακτικών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων των δικαστικών υπηρεσιών

Πλησιάζουμε στο τέλος του 2023 και τα πρακτικά των δικών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τηρούνται με το χέρι με τις όποιες συνέπειες στην υγεία των Γραμματέων (είναι αρκετές οι περιπτώσεις συναδέλφων που ταλαιπωρούνται από τενοντίτιδα κ. ά ασθένειες) αλλά και στην ποιότητα και ταχύτητα καταγραφής των λεχθέντων στο ακροατήριο. Παρομοίως, οι απολογίες ενώπιον των Ανακριτών καταγράφονται απ’ τον Γραμματέα δίχως την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων που θα διευκόλυναν κατά πολύ το έργο του.

Πάγια θέση των συνδικαλιστικών μας οργάνων είναι η πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων των δικαστικών υπηρεσιών και την ψηφιακή καταγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων.

Η θέση αυτή εδράζεται στην αντίθεσή μας με την εμπλοκή ιδιωτών – επιχειρήσεων στη Δικαιοσύνη, καθώς τελικά η επιλογή αυτή αποβαίνει σε βάρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και είναι περισσότερη δαπανηρή. Επιπλέον, στην περίπτωση της ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών υποστηρίζουμε ότι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα αλλά θα εξασφαλίζει και την αναγκαία ασφάλεια ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, αρκετές φορές, οι συνάδελφοι μας δικαστικοί υπάλληλοι με ειδικότητα Πληροφορικής έχουν «αποδείξει» ότι μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές με μεγάλη επιτυχία, δίχως τη μεσολάβηση και την εμπλοκή επιχειρήσεων που αποκομίζουν τεράστια κέρδη, καταστρατηγώντας – ορισμένες φορές – ακόμα και τα δικαιώματα των εργαζόμενων τους.

Με την παρούσα επιστολή προτείνουμε – διεκδικούμε:

  1. Την άμεση προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων των δικαστικών υπηρεσιών και την ψηφιακή καταγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων.
  2. Την άμεση έναρξη της ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών στις δίκες του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.
  3. Τη χρησιμοποίηση λογισμικού αναγνώρισης φωνής για την καταγραφή των απολογιών ενώπιον των Ανακριτών. Η παρέμβαση αυτή μπορεί να διευκολύνει σημαντικά το έργο των Γραμματέων στα Τμήματα της Ανάκρισης.

Για το ΔΣ

  Ο Πρόεδρος                          Η Γραμματέας

Γεώργιος Ντερζής                   Ειρήνη Δήμου

Δείτε το έγγραφο σε μορφή .pdf