Αθήνα   31-1-2019

                       Αρ. Πρωτ. : 4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρωτοβουλία του Δ. Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας (ΣΔΥΑ), στις 30-1-2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προεδρείων του ΣΔΥΑ, της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι :

  • Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού των Δικαστικών Υπηρεσιών της Αθήνας και η επίσπευση της διαδικασίας πρόσληψης των υπαλλήλων από τους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Έμφαση δόθηκε στην περίπτωση του Εφετείου Αθηνών, στο οποίο ο αριθμός των υπαλλήλων που τοποθετούνται από τους διαγωνισμούς είναι πολύ μικρός και είναι επιβεβλημένη η κατ΄ εξαίρεση άμεση κάλυψη των 58 θέσεων που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση ανακατανομής των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας.
  • Το θέμα της αύξησης του κονδυλίου των υπερωριών έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν οι πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών.

Αποφασίστηκε να υπάρξει συντονισμός ενεργειών για την προώθηση και την επίλυση των ανωτέρων προβλημάτων.

Επίσης συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν και περεταίρω συναντήσεις των συνδικαλιστικών φορέων για την καταγραφή των προβλημάτων και την από κοινού προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων.

               Για Το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                                                              Η Γεν. Γραμματέας 

Σωτήρης  Τριπολιτσιώτης                                              Πανωραία   Τέγα

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου σε μορφή .docx