ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ΟΜΟΦΩΝΑ, θεωρεί απαράδεκτη και καταγγέλλει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, και μάλιστα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, εναντίον τριών συναδέλφων μας συνδικαλιστών, εκλεγμένων στα Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας και της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, καθώς και στην ΑΔΕΔΥ, για τη χρήση των προβλεπομένων και συμφωνηθέντων συνδικαλιστικών ελευθεριών και διευκολύνσεων, καθώς και κάθε «δίωξη» για την εν γένει άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων και την υλοποίηση αποφάσεων συνδικαλιστικών οργάνων.

Η δίωξη άρχισε πριν πέντε (5) μήνες, τον Οκτώβριο του 2016, με την παραγγελία – ανακοίνωση του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών, προς τον Πειθαρχικό Δικαστή, χωρίς να προηγηθεί κανένας διάλογος με τα συνδικαλιστικά όργανα ούτε καν με τους ιδίους. Οι ανωτέρω συνάδελφοί μας, έδρασαν με την πλήρη κάλυψη και κατόπιν αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργάνων και στα πλαίσια των από εικοσιπενταετίας (περίπου) συμφωνιών, σύμφωνα με το Ν. 1264/1982, άρθρα 17 κα 18.

Σε μια εποχή που τα δικαιώματα των εργαζομένων δέχονται επιθέσεις, διερωτόμαστε αν η στοχοποίηση του συνδικαλισμού, αποτελεί μέρος ενός στρατηγικού σχεδιασμού και συμφωνίας των ΘΕΣΜΩΝ – ΤΡΟΪKA και της κυβέρνησης (προαναγγελία νέου συνδικαλιστικού νόμου), για την περαιτέρω συρρίκνωσή τους, με σκοπό τη μειωμένη προστασία των εργαζομένων από αυθαίρετες και καταπιεστικές ενέργειες οποιασδήποτε μορφής εξουσίας. Δηλώνουμε ότι θα σταθούμε απέναντι σε κάθε προσπάθεια δίωξης της συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, από όπου και αν προέρχεται.

Το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ, ΟΜΟΦΩΝΑ συμπαρίσταται στους διωκόμενους συναδέλφους μας συνδικαλιστές και δηλώνει ότι θα δράσει προς κάθε κατεύθυνση για τη δικαίωσή τους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος         Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου σε μορφή .doc