ΔΙΩΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καθημερινά 11.00 με 13.00, από 21 μέχρι και 30 Ιουνίου 2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Αν και πέρασαν δυόμισι μήνες από την τελευταία διαμαρτυρία μας,  για το γνωστό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στη Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε διότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός των Δικαστηρίων – Εδρών, έχει επιτείνει τα ήδη γνωστά προβλήματα των συναδέλφων, έτσι ώστε στο κλείσιμο του Δικαστικού έτους να μην φαίνεται οποιαδήποτε λύση που να δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον.

Το Υπουργείο αφενός, επικαλείται τις εξαγγελθείσες μέσω ΑΣΕΠ προσλήψεις οι οποίες προχωρούν με ιδιαιτέρως αργούς ρυθμούς, αφετέρου δε, δεν έχει καν επιλυθεί το ζήτημα της ανακατανομής προσωπικού έτσι ώστε το Εφετείο Αθηνών να λάβει ως υπηρεσία τον αριθμό των υπαλλήλων που του αναλογεί, με βάση τις πραγματικές σημερινές του ανάγκες που είναι πολύ μεγάλες.

Ζ η τ ο ύ μ ε

      Α.  Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

  1. Την  επίσπευση του έργου του ΑΣΕΠ έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις πριν την έναρξη του νέου Δικαστικού έτους (16-9-2017).
  2. Να ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής ανακατανομής οργανικών θέσεων και να αυξηθούν οι οργανικές του Εφετείου σύμφωνα με τις πραγματικές του ανάγκες.

     Β.  Από τη Διοίκηση του Εφετείου Αθηνών

  1. Να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός έτσι ώστε να υπάρξει ισότιμη δυνατότητα και στους υπαλλήλους του ποινικού τμήματος να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας.
  2. Την σύγκληση, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, Υπηρεσιακής Συνέλευσης, ενόψει της ολομέλειας του Δικαστηρίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, την πραγματοποίηση δίωρων διακοπών διαμαρτυρίας όλων των υπηρεσιών της Γραμματείας του Εφετείου Αθηνών, από την Τετάρτη 21-6-2017 έως και την Παρασκευή 30-6-2017, από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. και σύγκληση του Δ.Σ. πριν τη λήξη αυτών, για επανεκτίμηση και περαιτέρω αντιμετώπιση του προβλήματος.

Την Τετάρτη 21-6-2017, ώρα 11.00 συγκέντρωση στην είσοδο του Εφετείου

Για το Δ. Σ.

Ο  πρόεδρος                                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος                                                                      Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση