Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Α.,  στην συνεδρίαση του στις 15-4-2016, υιοθετώντας σχετική πρόταση μέλους του, αποφάσισε να προτείνει στην ΟΔΥΕ την σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τα οικονομικά δεδομένα του ταμείου της για το χρονικό διάστημα πριν από το 2013.

Στόχος της επιτροπής θα είναι να απαντηθούν όλα τα σχετικά ερωτήματα, με διάθεση απόλυτης διαφάνειας και αυτογνωσίας, κατ΄ αρχήν στα πλαίσια λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργάνων, καταγράφοντας όλα τα τυπικά και ουσιαστικά δεδομένα.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή ως αυτονόητη υποχρέωση για την εύρυθμη λειτουργία των Οργάνων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος                 Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ το έγγραφο σε μορφή .pdf