Προς τον κ. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών

Κοινοποίηση  κ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κύριε Πρόεδρε,

Η ανάληψη των καθηκόντων σας στη Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών συνέπεσε χρονικά με την έκδοση της μοναδικής απόφασης πληρωμής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το έτος 2016.

Όπως  πολύ καλά γνωρίζετε, αλλά σας επισημάναμε και στην συνάντηση που είχαμε μαζί σας, ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων, εκκρεμεί η πληρωμή υπερωριών σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων του Πρωτοδικείου, που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1-1-2016 μέχρι και σήμερα.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Πρωτοδικείου (περιπτώσεις παραγραφών, Αυτόφωρη Διαδικασία, Ασφαλιστικά, Εκκαθάριση ποινών, Ανάκριση, κ.α.) έχουν αποδεδειγμένα εργαστεί υπερωριακά,  ακόμα και Σάββατα ή αργίες,  οι Γραμματείς,  των εδρών των Ποινικών Τμημάτων, της Εκκαθάρισης, της Ανάκρισης κ.α.

Κατά πάγια πρακτική, κάθε φορά που εγκρίνονταν υπερωρίες, αυτές δίνονταν στους Δικαστικούς Υπαλλήλους που τις είχαν ήδη κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χωρίς βέβαια να καλύπτουν στο ελάχιστο τις πραγματικές ώρες υπερωριακής τους  απασχόλησης. Με την κατανομή των περιορισμένων αυτών υπερωριών (20 ώρες για τον μήνα Οκτώβριο) θα μπορούσε μερικώς να διορθωθεί η αδικία που γίνεται μόνιμα σε βάρος όσων υπαλλήλων εργάζονται υπερωριακά, αλλά ούτε και αυτό δεν έγινε.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αρνηθήκατε να πληρώσετε, ως εκκαθαριστής του Πρωτοδικείου, τις υπερωρίες που είχαν πραγματοποιηθεί, κάτι που αναγνωρίσατε στην συνάντησή μας, με αποτέλεσμα να επιστραφεί μεγάλο μέρος από το ποσό που είχε εγκριθεί για το συγκεκριμένο λόγο στο Υπουργείο, γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά.

Θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, τόσο προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την μη έγκαιρη έκδοση της απόφασης των υπερωριών (Σημειώνουμε εδώ ότι ο ΣΔΥΑ έχει επανειλημμένα ζητήσει εγγράφως την έκδοση τουλάχιστον δύο αποφάσεων κατ΄έτος για να υπάρχει ευχερέστερη χρονική διάρκεια και να γίνεται δικαιότερα η κατανομή τους), αλλά και προς εσάς για τον τρόπο που αντιμετωπίσατε το ζήτημα αυτό, αφού θα μπορούσατε στο διάστημα από 17-11-2016 μέχρι 31-10-2016 να ικανοποιήσετε τους συναδέλφους που είχαν ήδη εργαστεί υπερωριακά καταβάλλοντάς τουλάχιστον 20 ώρες  για το μήνα Οκτώβριο.

Η στάση αυτή δείχνει πως δεν εκτιμάται η προσφορά των Δικαστικών Υπαλλήλων του Πρωτοδικείου αφού δεν αναγνωρίζονται τόσο τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν στις υπερωρίες που έχουν γίνει, αλλά και το γεγονός πως το Πρωτοδικείο λειτουργεί με 30% κενά στην Γραμματεία του και χάρη στο ζήλο των συναδέλφων καταφέρνει  να ανταποκρίνεται στις υπηρεσιακές του ανάγκες.

Κύριε πρόεδρε,

Με αυτά τα δεδομένα σας καλούμε, ως Προϊστάμενη Αρχή του Πρωτοδικείου, να μεριμνήσετε με κάθε τρόπο ώστε να καλύπτονται κατά μήνα όλες οι υπερωρίες που πραγματοποιούνται.

Από πλευράς μας σας δηλώνουμε ότι θα προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την διεκδίκηση των υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να καλέσουμε τους συναδέλφους μας να μην εργάζονται πέραν του ωραρίου αν δεν έχει εκ των προτέρων εξασφαλιστεί η αμοιβή τους.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι εκτιμήθηκε λάθος το ζήτημα και αφενός προκλήθηκε έντονο αίσθημα αδικίας στους υπαλλήλους του Πρωτοδικείου και αφετέρου δημιουργήθηκε ένα κακό προηγούμενο, αφού δόθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η εικόνα πως δεν χρειάζονται υπερωρίες για την λειτουργία του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ότι συνεπάγεται αυτό για την αντιμετώπιση μελλοντικών σχετικών αιτημάτων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος                                Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ το έγγραφο σε μορφή .doc