Εκλογή Προεδρείου

Εκλογή Προεδρείου

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ και εκλέχθηκε το νέο προεδρείο ως εξής:

Πρόεδρος: Ντερζής Γιώργος

Γεν. Γραμματέας: Δήμου Ειρήνη

Αντιπρόεδρος: Ζιώγας Δημήτρης

Ταμίας: Συρίγος Παναγιώτης

Η θέση του Ειδικού Γραμματέα δεν καλύφθηκε, καθώς η σχετική υποψηφιότητα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ψήφους.

Στη συνέχεια, κατά πλειοψηφία, αποφασίστηκε η μη λήψη άλλης απόφασης κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, μετά από αίτημα του νέου προέδρου, προκειμένου να ενημερωθεί για τη λειτουργία του Συλλόγου και τα τρέχοντα θέματα.

Το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ