ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Σχετικά με το ερώτημα που τίθεται από αρκετούς συναδέλφους, για την εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται σε ποσοστά απασχόλησης των Δημοσίων Υπαλλήλων, κατά το χρονικό διάστημα που υπάρχει το υγειονομικό  πρόβλημα του κορονοϊού,  το Δ. Σ. του ΣΔΥΑ ενημερώνει ότι :

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος δεν αφορά την λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών η οποία καθορίζεται με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας που ακολούθησαν την υπ΄αριθμ. 55/11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1588/25-4-2020 τελευταία Κ.Υ.Α. που ισχύει μέχρι και τις 15-5-2020, συνεχίζεται η αναστολή εργασιών των Δικαστικών Υπηρεσιών, με εξαίρεση συγκεκριμένες διαδικασίες όπως, τα Αυτόφωρα, μέρος των Ασφαλιστικών Μέτρων, την Ανάκριση και την εκδίκαση κακουργηματικών πράξεων που τίθενται θέματα παραγραφής και λήξης του ορίου κράτησης.

Το διάστημα αυτό οι Δικαστικοί Υπάλληλοι απασχολούνται εκ περιτροπής και αναλογικά στα ανωτέρω τμήματα και κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του κάθε Δικαστηρίου, όπως προβλέπεται, σε αντικείμενα που σχετίζονται με την προετοιμασία των Υπηρεσιών για την επαναλειτουργία τους, όταν κριθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές ότι πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

                                          

Για το Δ.Σ.

                  Ο Πρόεδρος                            Η Γεν.  Γραμματέας

     Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                  Πανωραία  Τέγα

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση υπό μορφή .pdf