ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΔΥΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΔΥΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Αθήνα, 6-4-2016

Αρ. Πρωτ.: 38

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Δ.Υ.Α. ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση στα γραφεία του συλλόγου λήφθηκαν από το Δ.Σ. οι κάτωθι αποφάσεις:

Να δοθεί οικονομική βοήθεια, για λόγους υγείας, στους αιτούντες δύο συναδέλφους και να γίνουν ανάλογα έγγραφα και προς την Ο.Δ.Υ.Ε.

Υπήρξε αίτημα αναβολής της συζήτησης των παραπάνω αιτημάτων για το επόμενο συμβούλιο από το Χρήστο Καϋμενάκη, το οποίο απερρίφθη. Η απόφαση περί οικονομικής ενίσχυσης ως προς το πρώτο αίτημα πάρθηκε ομόφωνα από τα δέκα παρόντα μέλη του συμβουλίου (απουσίαζε ο Χρ. Καϋμενάκης) και ως προς το δεύτερο αίτημα με ψήφους δέκα (10) υπέρ και αποχή του Χρ. Καϋμενάκη.

Επί των προτάσεων, που είχαν κατατεθεί από 18-2-2016 στο συμβούλιο από το Χρήστο Καϋμενάκη, κατόπιν συζητήσεώς τους έγιναν ομόφωνα αποδεκτές οι εξής:

α) Πλήρως ανεξάρτητη λειτουργία του συλλόγου

β) Συλλογική λειτουργία με παρεμβάσεις στο Υπ. Δικ/νης και στις Διοικήσεις των Καταστημάτων

γ) Σεβασμός στα καταστατικά Σ.Δ.Υ.Α και Ο.Δ.Υ.Ε. και στην αυτόνομη λειτουργία των Οργάνων.

δ) Σεβασμός στην άποψη της μειοψηφίας και εφαρμογή των αποφάσεων της πλειοψηφίας.

ε) Διαύγεια των οικονομικών στοιχείων και καταδίκη τυχόν ατασθαλιών

στ) Δημοσιοποίηση συμβάσεων Σ.Δ.Υ.Α. με συνεργαζόμενες εταιρίες .

Ως προς τις δύο προτάσεις που αφορούσαν την δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων και τη μνεία στις ανακοινώσεις προς τους συναδέλφους και στην άποψη – πρόταση της μειοψηφίας και στους φορείς της, αντίστοιχα, παρατέθηκε και αντίθετη πρόταση που αφορούσε τη δημοσίευση διευρυμένων πρακτικών με αναφορά στις μειοψηφίες αλλά όχι αναφορά των μειοψηφιών στις ανακοινώσεις του Συλλόγου.

Οι προτάσεις τέθηκαν σε  ψηφοφορία και έλαβαν: η πρώτη κατατεθειμένη πρόταση μία (1) ψήφο υπέρ, μία (1) ψήφο λευκή και εννέα (9) ψήφους κατά. Η δεύτερη πρόταση έλαβε: δέκα (10) ψήφους υπέρ και μία (1) ψήφο κατά.

Ως προς την πρόταση συμμετοχής στα κοινά των συναδέλφων, μέσα από τις συνδικαλιστικές επιτροπές που θα δημιουργηθούν στα Καταστήματα, τέθηκε θέμα τροποποίησης του καταστατικού, ως προς τη δημιουργία τέτοιων επιτροπών και το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία και έλαβε: η κατατεθειμένη πρόταση, ως είχε, μία (1) ψήφο  και η πρόταση για λειτουργία, των εν λόγω επιτροπών αφού τροποποιηθεί το καταστατικό του Συλλόγου δέκα (10) ψήφους.

Ως προς την πρόταση αποδοκιμασίας και αντίθεσης στον κατηγοριακό συνδικαλισμό, τέθηκε σε ψηφοφορία, λόγω μη ανάλυσης που ζητήθηκε και δεν έγινε, ως προς την ερμηνεία της λέξης «κατηγοριακός» και έλαβε: η κατατεθειμένη πρόταση, ως είχε, μία (1) ψήφο υπέρ, τέσσερις (4) ψήφους κατά και έξι μέλη απείχαν.

Ως προς την πρόταση απενοχοποίησης των συνδικαλιστικών αδειών τέθηκε σε ψηφοφορία και έλαβε: η κατατεθειμένη πρόταση, ως είχε, μία (1) ψήφο υπέρ και δέκα μέλη απείχαν.

Ως προς την πρόταση μετώπου κατά προσωπικών επιθέσεων και ύβρεων έγινε ψηφοφορία και έλαβε: η κατατεθειμένη πρόταση, ως είχε, μία (1) ψήφο υπέρ και δέκα μέλη απείχαν.

Ως προς την πρόταση με θέμα τη δημιουργία λογαριασμού αλληλοβοήθειας για απεργίες και θέματα υγείας και άλλα κοινωνικά ζητήματα  δόθηκε αναβολή, κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του Χρήστου Καϋμενάκη) για το επόμενο συμβούλιο στις 12-4-2016.

Έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τα δημοσιεύματα μελών στο διαδίκτυο και η ολοκλήρωσή της θα γίνει στο επόμενο συμβούλιο στις 12-4-2016.

Η συμπλήρωση του Προεδρείου, ως προς τη θέση του Ειδικού Γραμματέα, αναβλήθηκε για το επόμενο συμβούλιο στις 12-4-2016.

Η παράδοση του ταμείου αναβλήθηκε για το επόμενο συμβούλιο.

Επίσης για το επόμενο συμβούλιο μετατέθηκαν και τα θέματα, που είχαν τεθεί προς συζήτηση, σχετικά με το Ειρηνοδικείο Αθηνών, για την δικαστική διεκδίκηση δώρων – επιδομάτων καθώς και η πρόταση της ΔΑΚΕ για χρηματική επιβράβευση των επιτυχόντων τέκνων των υπαλλήλων στα ΑΕΙ.

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου υπέβαλε την παραίτησή του ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης και τον αντικατέστησε ο Γεώργιος Κουφογιώτης, ο οποίος, αφού ανέλαβε τη θέση του, έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπροέδρου, έγινε ψηφοφορία και εκλέχτηκε για την παραπάνω θέση με έντεκα (11) ψήφους υπέρ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γραμματέας

              Θανάσης Κόκκινος                               Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή .doc