ΠΡΑΚΤΙΚΑ  Δ.Σ.  ΣΔΥΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 21 &  29-6-2016

  1. Ορίστηκε η ημερομηνία των εκλογών αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΔΥΕ στις 20-10-2016. Οι Συνελεύσεις του ΣΔΥΑ θα γίνουν, η 1η στις 22-9-2016, αν χρειαστεί 2η στις 29-9-2016 και αν χρειαστεί 3η στις 6-10-2016.  Η κατάθεση των ψηφοδελτίων θα γίνει μέχρι τις 11-10-2016.
  2. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν από τον ταμία έγγραφο με την αναλυτική εικόνα του ταμείου και διευκρινίστηκαν με ερωτήσεις επί μέρους θέματα. Έγιναν ομόφωνα αποδεκτές οι προτάσεις-προσθήκες του Χρήστου Καϋμενάκη για την καλύτερη λειτουργία του ταμείου. Μετά από αυτά το Δ.Σ. αποδέχτηκε και ενέκρινε την απεικόνιση του ταμείου όπως παρουσιάστηκε από τον ταμία.
  3. Κατατέθηκαν από τον Χρήστο Καϋμενάκη επτά έγγραφα-σχέδια για την διευκόλυνση της λειτουργίας του ταμείου.
  4. Αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασης του ταμείου κάθε έξι μήνες από το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.
  5. Αποφασίστηκε να γίνουν παραστάσεις του Δ.Σ. στην Διοίκηση του Πρωτοδικείου για τα προβλήματα του κλιματισμού των κτιρίων. Σαν προσωρινή λύση αποφασίστηκε η αγορά και διανομή ανεμιστήρων στα κτίρια που δεν έχουν κλιματισμό. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να δαπανηθεί από το ταμείο του Συλλόγου το ποσό των 500€.
  6. Αντίστοιχα αποφασίστηκε επικοινωνία με την Διοίκηση της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών για τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στον 4ο όροφο του κτιρίου αλλά και για τα προβλήματα σχετικά με τον κλιματισμό στο κτίριο του Εφετείου. Για το θέμα αυτό έγινε έγγραφη πρόταση από την ΔΑΚΕ για 3ωρη διακοπή εργασιών στο κτίριο του Εφετείου και μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα να προηγηθούν οι επαφές με τις Διοικήσεις και να επανεξεταστεί σε επόμενο Συμβούλιο.
  7. Για τα θέματα οικονομικής ενίσχυσης συναδέλφων που τέθηκαν, το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει από τους αιτούντες την συμπλήρωση των αιτήσεών τους με περισσότερα δικαιολογητικά έγγραφα και στην συνέχεια την επανυποβολή των αιτημάτων.
  8. Για το θέμα της προσφυγής και διεκδίκησης των δώρων και επιδομάτων αδείας για τα οποία έχουμε διακόψει την παραγραφή αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσουμε με τον δικηγόρο Δημήτρη Χριστόπουλο αφού τον καλέσουμε για να μας ενημερώσει μετά τις 16-9-2016, αναμένοντας και οποιαδήποτε έκδοση απόφασης που να αφορά μισθωτούς που δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.
  9. Αποφασίστηκε, μετά από πρόταση του Παναγιώτη Συρίγου, να ζητηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η επιμόρφωση, κατά προτεραιότητα, των Δικαστικών Υπαλλήλων σε βασικά προγράμματα Η/Υ προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εργαστούν στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που ξεκίνησε στις Δικαστικές Υπηρεσίες.

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Θανάσης  Κόκκινος                                Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση σε μορφή .doc