ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. (09/06/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. (09/06/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 • Παραιτήθηκε ο Γιάννης Παπαναγιώτου και ο αμέσως επόμενος Χρήστος Λυμπερόπουλος και την θέση τους στο Δ.Σ. ανέλαβε η Ανδρομάχη Πάλλα.
 • Ο Δημήτρης Λιάτσος δήλωσε πως θα πρέπει ο ΣΔΥΑ να προχωρήσει το θέμα των ασφαλειών αφού δεν το έκανε η ΟΔΥΕ και να υπάρξει αντίδραση για την μείωση των αποδοχών μας που θα ξεπερνά τα 30€ μηνιαίως. Στη συνέχεια παραιτήθηκε από το Δ.Σ. δηλώνοντας πως το κάνει για την ανανέωση και την θέση του ανέλαβε ο Διονύσης Παπαδόπουλος.
 • Ο Ταμίας του Συλλόγου (Γιώργος Παρασκευάς) χορήγησε σε όλα τα μέλη αναλυτικό αντίγραφο με την κατάσταση του ταμείου και το θέμα αναβλήθηκε προκειμένου τα μέλη να μελετήσουν τα δεδομένα του ταμείου και να γίνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, αν χρειαστεί, στο επόμενο Δ.Σ.
 • Διαγράφηκε από μέλος του Συλλόγου συνάδελφος που το είχε ζητήσει εγγράφως.
 • Για τα θέματα των οικονομικών ενισχύσεων συναδέλφων οι Γιώργος Κουφογιώτης, Διονύσης Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Συρίγος πρότειναν να εξαιρεθεί το απεργιακό ταμείο και σε ότι αφορά θέματα υγείας να ισχύει ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή η κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από το Δ.Σ. στο οποίο θα συζητείται, αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί γραπτό αίτημα. Η πρόταση πήρε 10 θετικές ψήφους και 1 αρνητική (του Χρήστου Καϋμενάκη) που πρότεινε τη δημιουργία λογαριασμού Αλληλοβοήθειας  με κανονισμό που θα διέπει την λειτουργία του και θα περιλαμβάνει θέματα υγείας, κοινωνικά, απεργιών κ.α.
 • Συζητήθηκε η πρόταση του Χρήστου Καϋμενάκη και στην ψηφοφορία που ακολούθησε η πρόταση πήρε 1 ψήφο (του ιδίου) και τα υπόλοιπα 10 μέλη διαφώνησαν μόνο ως προς το μέρος που αφορά τα ζητήματα απεργιών αφού προηγήθηκαν τοποθετήσεις του ταμία και άλλων μελών που ανέφεραν πως δεν έχει την δυνατότητα το ταμείο να καλύψει θέματα απεργιών.
 • Στην πρόταση του Δημήτρη Λιάτσου (από το προηγούμενο Δ.Σ) για οικονομική ενίσχυση των παιδιών συναδέλφων που επιτυγχάνουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ο ταμίας δήλωσε ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ο Σύλλογος να εξετάσει αυτό το θέμα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και πρότεινε να επανεξεταστεί το ζήτημα στο μέλλον. Την πρόταση του ταμία ψήφισαν 10 μέλη του Δ.Σ. και μειοψήφησε ο Χρήστος Καϋμενάκης που πρότεινε την ένταξη του αιτήματος στον λογαριασμό Αλληλοβοήθειας.
 • Ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης ζήτησε από το Δ.Σ. να επιβεβαιώσει ότι νόμιμα εκπροσώπησε τον Σύλλογο στην Ολομέλεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών στις 4-12-2015. Επιβεβαιώθηκε ότι νόμιμα έγινε η εκπροσώπηση καθώς είχε συμφωνηθεί από το προηγούμενο Συμβούλιο, τότε που είχε λάβει την πρόσκληση ο Σύλλογος και επιβεβαιώθηκε και μετά τις εκλογές του ΣΔΥΑ. Τα μέλη του Δ.Σ. είχαν ενημερωθεί ότι ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης θα εκπροσωπήσει τον Σύλλογο ως προηγούμενος πρόεδρος αλλά και ως υπάλληλος του Ειρηνοδικείου. Σχετικά με την τοποθέτησή του στην συγκεκριμένη Ολομέλεια ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης δήλωσε ότι κινήθηκε αυστηρά στις αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικά με τα θέματα του Ειρηνοδικείου που είναι αποτυπωμένα σε επίσημες ανακοινώσεις αλλά και στα πλαίσια των βασικών αρχών των συνδικαλιστικών οργάνων.
 • Συζητήθηκε το θέμα της αναφοράς που έγινε σε συνάδελφο του Τριμελούς για την τήρηση του ωραρίου και αποφασίστηκε ομόφωνα η συνδικαλιστική στήριξη της συναδέλφου. Επίσης αποφασίστηκε να καταθέσουν μέλη του Δ.Σ. ως μάρτυρες και αν χρειαστεί να υπάρξει και νομική κάλυψη με έξοδα του Συλλόγου.
 • Ο Θανάσης Κόκκινος και ο Παναγιώτης Συρίγος πρότειναν να παραμένει το Γραφείο του Συλλόγου ανοιχτό μέχρι τις 15.15 καθημερινά για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους προβλήματα με το ωράριο.
 • Για το θέμα των ασφαλειών ζωής και αυτοκινήτων αποφασίστηκε, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης να προχωρήσει το θέμα η ΟΔΥΕ, να αναλάβει πρωτοβουλία ο ΣΔΥΑ και να ζητήσει προσφορές από ασφαλιστικές εταιρίες που θα γνωστοποιηθούν από εκπροσώπους μεγάλων εταιριών ενώπιον όλων των μελών του Δ.Σ.
 • Ο Χρήστος Καϋμενάκης πρότεινε να αλλάξει η προηγούμενη απόφαση και να καθαρογράφονται και να δημοσιοποιούνται τα αναλυτικά πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Η πρόταση έλαβε 1 θετική ψήφο (του Χρήστου Καϋμενάκη) και τα υπόλοιπα 8 μέλη ψήφισαν υπέρ του να παραμείνει η αρχική απόφαση, δηλαδή να δημοσιεύονται τα πρακτικά σε διευρυμένη περίληψη και τα αναλυτικά πρακτικά να είναι στην διάθεση οποιουδήποτε τα ζητήσει.
 • Ο Παναγιώτης Συρίγος πρότεινε να τηρηθεί το ασυμβίβαστο ανάμεσα σε μέλη των Δ.Σ. και μελών των Υ.Σ., σημειώνοντας πως το θέμα το έθεσε ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης στην ανακοίνωσή του στις πρόσφατες εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Επίσης ζήτησε για την πληροφόρηση των συναδέλφων να συνταχτεί αναλυτική ανακοίνωση για το νέο ασφαλιστικό νόμο, αφού προηγηθεί συζητηθεί του θέματος σε επόμενο Δ.Σ..
 • Η Ρέα Τέγα πρότεινε να γίνει επικοινωνία με την Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών και να ζητήσουμε να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια για το ποιοι θα έχουν άδεια να χρησιμοποιούν το πάρκινγκ της Ευελπίδων.

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Θανάσης  Κόκκινος                                                  Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή .doc