ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΑΠΟΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΑΠΟΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προς: τον κ. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών

Κοινοποίηση: κ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην λειτουργία του νέου συστήματος μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης στην πολιτική διαδικασία του Πρωτοδικείου Αθηνών

Κύριε Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάσταση στα πολιτικά τμήματα του Πρωτοδικείου Αθηνών, από την ημέρα που τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών, είναι τραγική, τόσο από πλευράς λειτουργίας του συστήματος όσο και από πλευράς  εργασίας που προστέθηκε στους συναδέλφους γραμματείς αυτών των τμημάτων.

Συγκεκριμένα:

Υπάρχει αδυναμία ανεύρεσης των ηχογραφημένων καταθέσεων στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται.

Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση των αποηχογραφημένων πρακτικών με αποτέλεσμα να δοθούν από εσάς δύο παρατάσεις προθεσμιών χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει ουσιαστική λύση.

Οι γραμματείς που υπηρετούν στην πολιτική διαδικασία του Πρωτοδικείου δεν επαρκούν αφού κατά μέσο όρο τους αναλογούν τρεις έδρες την εβδομάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αδυνατούν α) να ενημερώσουν πινάκια, β) να κλείσουν φακέλους, γ) να συντάξουν πρακτικά.

Επισημαίνουμε ότι για δεκαέξι γραμματείς που υπηρετούν στο Πολυμελές και για δεκατρείς γραμματείς που υπηρετούν στο Μονομελές υπάρχουν συνολικά μόνο τρεις υπολογιστές της PRΟFILE (διότι οι υπόλοιποι της υπηρεσίας δεν είναι συμβατοί) και με ελάχιστους εκτυπωτές μικρής ισχύος.

Για να εκτυπωθούν τα πρακτικά, λαμβάνονται από τους συναδέλφους τα αποηχογραφημένα κείμενα με USB και στην συνέχεια ξεκινά ένας αγώνας αναζήτησης υπολογιστών και εκτυπωτών οπουδήποτε, αφού υπάρχουν ελάχιστοι, ενώ θα έπρεπε ο κάθε Γραμματέας να έχει προσωπικό υπολογιστή και εκτυπωτή.

Ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι στην δικάσιμο της 10ης  Νοεμβρίου 2016, του Πολυμελούς Ενοχικού η εκτύπωση των πρακτικών ήταν πάνω από 600 σελίδες.

Τα πρακτικά για την Τακτική Πολυμελούς και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί μέχρι τις 31/12/2015 (παλιά διαδικασία) σύμφωνα  με το άρθρο 237 Κ.Πολ.Δ πρέπει να χορηγούνται σε απλό αντίγραφο στους δικηγόρους για αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων.

Παρόλο που είναι συμβατική υποχρέωση της εταιρίας η παράδοση εντός 48 ωρών απλού αντίγραφου των πρακτικών, δεν υπάρχουν πρακτικά στο διαδίκτυο ακόμη και μετά από πέντε – έξι ημέρες.

Με πρωτοβουλία του παραπάνω τμήματος λόγω αδυναμίας εκτύπωσης από την μία μεριά αλλά και λόγω μη υπαρκτής σύνδεσης με το σύστημα ΔΣΑ από την άλλη,  χορηγούνται τα πρακτικά σε USB, τα οποίο φέρνουν μαζί τους οι δικηγόροι.

Παρότι το έργο έχει παραληφθεί, εντούτοις σε διαδικασίες του Πρωτοδικείου όπως τα Αυτοκίνητα και οι Ειδικές Διαδικασίες καθώς και μέρος του Ποινικού παραμένουν εκτός ενώ έπρεπε να έχουν ενταχθεί στο σύστημα απομαγνητοφώνησης. Επίσης πολλά προβλήματα εμφανίζονται και στην λειτουργία του νέου συστήματος μηχανοργάνωσης (ΟΣΔΔΥΠΠ) κυρίως λόγω ελλείψεως υποδομών (server, δικτύωση κλπ), το οποίο λειτουργεί παράλληλα με την μαγνητοφώνηση – απομαγνητοφώνηση. Τα δύο συστήματα είναι ασύνδετα και ασύμβατα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τη γενική δυσλειτουργία.

Το Πρωτοδικείο της Αθήνας θα έπρεπε να είναι το πεδίο εφαρμογής οποιουδήποτε νέου έργου ακόμη και ως πιλοτική μορφή λειτουργίας και όχι άλλα δικαστήρια μικρότερης ύλης σε σχέση με το Πρωτοδικείο Αθηνών. Έτσι θα είχαν επισημανθεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως τα σημερινά προβλήματα.

Κύριε Πρόεδρε,

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι όποιες σκέψεις για τη τήρηση χειρόγραφων πρακτικών δεν συνάδουν με την τεχνολογική εξέλιξη και δεν πρέπει να μεταβούμε σε καμία περίπτωση σε καθεστώς λειτουργίας παλαιότερων εποχών.

Οι συνάδελφοί μας παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους να λειτουργήσουν στα πλαίσια του νέου συστήματος βρέθηκαν και βρίσκονται αντιμέτωποι με ανυπέρβλητα εμπόδια που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Σας δηλώνουμε ότι για την μέχρι τώρα αποτυχία του ανωτέρου έργου ηχογράφησης-αποηχογράφησης οι συνάδελφοί μας γραμματείς δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν λάθη και παραλείψεις που οφείλονται στην τεχνική και οργανωτική δομή του έργου και σε ευθύνες των αναδόχων εταιρειών.

Σας καλούμε να αναλάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες  ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ανωτέρω προβλήματα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γραμματέας

 

        Θανάσης Κόκκινος                                       Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ το αρχείο σε μορφή .doc