Προτάσεις του ΣΔΥΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία Covid-19

Προτάσεις του ΣΔΥΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία Covid-19

Προς: Τον  Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

Κύριε Υπουργέ,

Μετά από την χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία σας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων απονομής της Δικαιοσύνης, και θέμα την λήψη αποφάσεων προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας COVID 19, καταθέτουμε και εγγράφως τις εξής προτάσεις :

Έχει παρατηρηθεί ότι για συγκεκριμένες υποθέσεις προσέρχεται στους χώρους των δικαστικών υπηρεσιών μεγάλος αριθμός συγγενικών και όχι μόνο προσώπων των διαδίκων και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ολόκληρες οικογένειες με πολλά μικρά παιδιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία τεράστιου συνωστισμού, εντός και εκτός των ακροατηρίων και των γραφείων των δικαστηρίων.

Θα πρέπει να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος στις εισόδους από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές ώστε αυτή η προσέλευση να περιοριστεί όσο περισσότερο γίνεται.

Όπως είναι γνωστό, στις περισσότερες δίκες που διεξάγονται στα ποινικά ακροατήρια, λόγω της φύσεως των υποθέσεων (περισσότεροι του ενός κατηγορούμενοι, πολλοί δικηγόροι και μάρτυρες) συγκεντρώνεται εντός των αιθουσών μεγάλος αριθμός προσώπων.

Θα βοηθούσε σημαντικά αν, με ευθύνη του προεδρεύοντος στο κάθε δικαστήριο, προσδιοριζόταν ο αριθμός που επιβάλλεται να βρίσκεται εντός της αίθουσας στην διεξαγωγή της κάθε δίκης και όταν αυτή θα ολοκληρώνεται να ειδοποιούνται και τότε να προσέρχονται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι της επόμενης δίκης.

Οι όποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δικηγόρων και πολιτών οφείλονται εκτός από τους τεχνικούς λόγους (μη ανταπόκριση της εταιρείας στις συμβατικές της υποχρεώσεις, π.χ. μετάπτωση δεδομένων σε ένα ενιαίο σύστημα στο Τμήμα Διαθηκών, καθώς και της δυνατότητας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι να λαμβάνουν μέσω του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα) που αναφέρθηκαν αναλυτικά από τον Διευθυντή της Γραμματείας, στην μεγάλη έλλειψη προσωπικού (το 35% των οργανικών θέσεων είναι κενές) αλλά και στην συσσώρευση αιτημάτων λόγω της τρίμηνης διακοπής των εργασιών.

Είναι απολύτως απαραίτητο:

Να επισπευστεί από το ΑΣΕΠ η διαδικασία της κατ΄εξαίρεση πρόσληψης των Δικαστικών υπαλλήλων, 50 για το  Εφετείο Αθηνών, 45 για το Πρωτοδικείο Αθηνών και 35 για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Να προχωρήσει άμεσα η αντικατάσταση των υπαλλήλων που δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους από τους διαγωνισμούς 1Κ και 8Κ.

Να εγκριθεί ένα έξτρα κονδύλι, ειδικά για το Πρωτοδικείο Αθηνών για υπερωριακή εργασία στα τμήματα που υπάρχει εκκρεμότητα.

Να υποχρεωθεί η εταιρεία να υλοποιήσει άμεσα τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Τέλος σημαντικό ρόλο για την μη προσέλευση των δικηγόρων μπορεί να έχει η αύξηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων (θα μπορούσε να εξεταστεί η υποχρεωτική ψηφιακή κατάθεση και στα Πολιτικά Δικαστήρια, όπως έχει ήδη αποφασιστεί για τα Διοικητικά Δικαστήρια και το ΣτΕ, από 1-1-2020 και η ενημέρωσή τους μέσω του διαδικτύου της πορείας των μηνύσεων.

Αθήνα 25-9-2020

Για το Δ.Σ.

                   Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γεν.  Γραμματέας

       Σωτήρης  Τριπολιτσιώτης                                                        Πανωραία   Τέγα

Δείτε την ανακοίνωση σε .docx