ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΔΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΔΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Π Ρ Ο Σ: Τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών

Κοινοποίηση: Στην Διευθύντρια της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών

Κύριε πρόεδρε,

Ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015,  θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Στις εκλογικές αναμετρήσεις που προηγήθηκαν υπήρξαν παράπονα για δυσανάλογη κατανομή εργασίας στο προσωπικό που εργάζεται στα εκλογικά συνεργεία του Πρωτοδικείου Αθηνών και Σύλλογός μας έγινε αποδέκτης διαμαρτυριών, από συναδέλφους,  για το λόγο αυτό.

Δεδομένου ότι όλοι οι συμμετέχοντες αποζημιώνονται με το ίδιο ακριβώς ποσό, η άνιση απασχόληση δημιουργεί αίσθημα αδικίας.

Προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων αδικιών, αλλά και για την καλύτερη λειτουργία των τμημάτων προετοιμασίας και διενέργειας των εκλογών, προτείνουμε τα εξής:

  1. Από την πρώτη φάση να απασχολούνται, κατά το δυνατόν, υπάλληλοι από όλες τις υπηρεσίες, που τίθενται στη διάθεση του Πρωτοδικείου.
  2. Η ημερήσια απασχόληση να χωριστεί σε τρεις βάρδιες των τεσσάρων ωρών, 08.00-12.00, 12.00-16.00 και 16.00-20.00.
  3. Να τηρηθούν αναλυτικά στατιστικά, ημέρες και ώρες, για την συμμετοχή του κάθε υπαλλήλου.
  4. Οι συμμετέχοντες στα εκλογικά συνεργεία να καλούνται από το Πρωτοδικείο ονομαστικά (με γνωστοποίηση τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα) και να υπάρξουν συνέπειες σε αυτούς που δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκλησή τους. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να γίνεται με ευθύνη του ίδιου του συναδέλφου, αναπλήρωση από άλλο συνάδελφο, του οποίου το συνεργείο θα καλύπτει στην συνέχεια ο κωλυόμενος.
  5. Να καθοριστεί ένας δικαιότερος τρόπος χρέωσης του κάθε συνεργείου, ανάλογα με το αντικείμενο της απασχόλησης, καθώς είναι προφανές ότι είναι διαφορετικό αν κάποιος εργαστεί εντός του ωραρίου, μετά το πέρας του ωραρίου, Σαββάτο και Κυριακή, ολόκληρη τη νύχτα το βράδυ της παράδοσης των εκλογικών σάκων, στην μεταφορά ολόκληρου του εκλογικού υλικού από την Ευελπίδων στα υπόγεια του Εφετείου κ.λ.π.

Παρακαλούμε για την συνδρομή σας στην κατά το δυνατόν δικαιότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των εκλογικών συνεργείων.

Οποιαδήποτε σχετική απόφασή σας θα ήταν σημαντικό να κοινοποιηθεί εγγράφως σε όλες τις υπηρεσίες.

Για το Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης              Θανάσης Κόκκινος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή .pdf