Συμμετοχή του ΔΣ ΣΔΥΑ στην παράσταση διαμαρτυρίας του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων

Συμμετοχή του ΔΣ ΣΔΥΑ στην παράσταση διαμαρτυρίας του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΔΥΑ στις 9.2.2022,  αποφασίστηκε – μεταξύ άλλων- η συμμετοχή του  ΔΣ του ΣΔΥΑ στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Πρωτοδικείο στις 23.2.2022,  ώρα 12:00, μετά  από   κάλεσμα του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων στο χώρο της Δικαιοσύνης.

Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος                                                               Η Γεν.  Γραμματέας

Ντερζής Γιώργος                                                               Δήμου Ειρήνη