Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΔΥΑ στις 9.2.2022,  αποφασίστηκε – μεταξύ άλλων- η συμμετοχή του  ΔΣ του ΣΔΥΑ στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Πρωτοδικείο στις 23.2.2022,  ώρα 12:00, μετά  από   κάλεσμα του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων στο χώρο της Δικαιοσύνης.

Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος                                                               Η Γεν.  Γραμματέας

Ντερζής Γιώργος                                                               Δήμου Ειρήνη