Δελτίο τύπου του ΣΔΥΑ σχετικά με τις καθυστερήσεις κατά την παραλαβή του εκλογικού υλικού

Δελτίο τύπου του ΣΔΥΑ σχετικά με τις καθυστερήσεις κατά την παραλαβή του εκλογικού υλικού

Σχετικά με την άποψη που εκφράστηκε, σύμφωνα με την οποία η δυσλειτουργία και οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά την παράδοση του εκλογικού υλικού, οφείλονταν στην έλλειψη Δικαστικών Υπαλλήλων, θέλουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:

  1. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, που είχε την ευθύνη της παραλαβής του εκλογικού υλικού, είχε στην διάθεσή του 600 και πλέον Δικαστικούς Υπαλλήλους και είχε συστήσει για τον σκοπό αυτό 57 εκλογικά συνεργεία αποτελούμενα από έναν Δικαστικό Λειτουργό και δύο ή τρεις Δικαστικούς Υπαλλήλους, ανάλογα με την ώρα αιχμής.
  2. Λόγω του μεγάλου αριθμού Εκλογικών Τμημάτων (9.300 υπάγονταν στο Πρωτοδικείο Αθηνών), για πρώτη φορά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δικαστικών Αντιπροσώπων, ορίστηκε ως χώρος παράδοσης και το Ειρηνοδικείο Αθηνών.
  3. Την ευθύνη της παραλαβής του εκλογικού υλικού είχε ο Δικαστικός Λειτουργός, ο οποίος εξέδιδε σχετική βεβαίωση, αφού διαπιστωνόταν η ορθή και πλήρης συμπλήρωση των βιβλίων των εκλογών από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά την παράδοση του εκλογικού υλικού δεν οφείλονταν σε καμία περίπτωση στον αριθμό των Δικαστικών Υπαλλήλων που εργάστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αλλά αποκλειστικά και μόνο στην ελλιπή συμπλήρωση των Πρακτικών και των Βιβλίων Διαλογής από έναν αριθμό Δικαστικών Αντιπροσώπων οι οποίοι υποχρεώθηκαν να τα συμπληρώσουν επί τόπου καθυστερώντας τη ροή της όλης διαδικασίας.

Για Το Δ.Σ.

        Ο Πρόεδρος                                                 Η Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                                   Πανωραία  Τέγα

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο .docx