ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ SMS

Ο ΣΔΥΑ συμμορφώνεται με την κοινοτική οδηγία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για να γίνει αυτό εφικτό γίνεται διαγραφή όλων των παλαιών λιστών παραλαβής SMS και νεα πιστοποιημένη εγγραφή στο σύστημά μας.
Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική προστασίας και χρήσης των δεδομένων σας για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων sms στο κινητό τηλέφωνο σας και αν συμφωνείτε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Για την παραλαβή γραπτών μηνυμάτων SMS από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας με περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο για τις αποφάσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

  • Το email σας διατηρείται στην ιστοσελίδα μας μόνο για λόγους πιστοποίησης. Δεν χρησιμοποιείται για την αποστολή emails, και δεν κοινοποιείται σε τρίτους.
  • Στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνεται παραπάνω αποδέχεστε την παραλαβή γραπτών μηνυμάτων SMS από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας με περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο για τις αποφάσεις και δραστηριότητες του Σωματίου