Μετά την συνάντηση μαζί σας στις 17 Μαΐου 2016 και τη διερεύνηση που σας ζητήσαμε σχετικά με τη Υπουργική απόφαση για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 861/Β΄/ 18.11.1994, όπου στο άρθρο 11 παρ. 6 αναφέρεται «Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ελέγχει το Βιβλιάριο Υγείας και επαληθεύει την εγγραφή τους στους πίνακες εκλογέων. Το Βιβλιάριο κδώσετε σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίηση των εκλογέων και με το Δελτίο Αστυνομικής ή Υπηρεσιακής Ταυτότητας. Αυτό θα διευκολύνει όχι μόνο τους εκλογείς – συναδέλφους, αλλά και το έργο των Εφορευτικών Επιτροπών, πόσο μάλλον που σήμερα τα βιβλιάρια υγείας δεν έχουν ισχύ αφού καμία υπηρεσιακή σφραγίδα τίθεται επ’ αυτών, για την ανανέωση τους.

Σημειωτέον ότι η ταυτοποίηση των εκλογέων και η υπηρεσιακή τους ιδιότητα προκύπτει από τους πιστοποιημένους υπηρεσιακούς – εκλογικούς καταλόγους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γραμματέας     

 Θανάσης Κόκκινος                                            Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή .doc