ΑΘΗΝΑ, 14/09/2016
Αρ.Πρωτ. 120

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ: (α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ. (β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9/2016, κατά τις ώρες 09:00-10:00 π.μ.

Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την Τρίτη 13/9/2016, ενόψει και της έναρξης του νέου Δικαστικού Έτους, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες (πλην ΣτΕ), την Παρασκευή 16/9/2016, κατά τις ώρες  09:00-10:00, με αιχμή τα αιτήματα:

1ο) Επίσπευση των διαδικασιών στελέχωσης των Δικαστικών Υπηρεσιών με έμψυχο δυναμικό, δηλαδή:

α) Των 305 επιτυχόντων της προκήρυξης 1ΕΓ/2016(επιτυχόντες ΑΣΕΠ 1998) και

β) έκδοσης από το ΑΣΕΠ των προκηρύξεων για τις 680 θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων, για τις 100 θέσεις πληροφορικής και για τις 200 θέσεις δακτυλογράφων.

2ο) Κατάργηση ή τροποποίηση ή αντικατάσταση του άρθρου 48, πριν από την υποβολή ερωτημάτων στο Υπηρεσιακό του Αρείου Πάγου, για επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

Η παραπάνω διακοπή εργασιών συνδέεται και με το αίτημα της ΟΔΥΕ (δείτε εδώ το έγγραφο με αρ.πρωτ.119) να συναντηθεί το Δ.Σ. με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλο, προκειμένου να τεθούν, εκτός των παραπάνω και όλα τα υπόλοιπα σημαντικά και χρονίζοντα προβλήματα του Κλάδου.

Συνάδελφοι,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 09:00-10:00 π.μ. την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9/2016.

Θα ακολουθήσει σύντομα νεώτερη ανακοίνωση για το σύνολο των αποφάσεων του Δ.Σ. της 13/9/2016.

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης              Λάμπρος Χανδρινός