Π Ρ Ο Σ: Την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών

Κοινοποίηση: Στην Διευθύντρια της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών

Το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε, ομόφωνα, υλοποιώντας την απόφαση της από 25-9-2014 Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση των Γραμματέων που υπηρετούν στα ποινικά τμήματα εδρών (Τριμελές και Μονομελές) του Πρωτοδικείου Αθηνών τα εξής:

Από Δευτέρα 29-9-2014 ξεκινούν επαναλαμβανόμενες ΔΙΩΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ διαμαρτυρίας από 12:45΄ έως 14:45΄ λόγω των πολλών κενών οργανικών θέσεων στα τμήματα που υπηρετούν.

Το γεγονός αυτό μετατοπίζει το βάρος της ευθύνης όσον αφορά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων από το Δικαστήριο στους Γραμματείς έδρας με κίνδυνο να υπάρξουν παραγραφές υποθέσεων δεδομένου του ότι οι υπάλληλοι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο μεγάλο φόρτο εργασίας καθόσον στο μεν Τριμελές αντί των 88 προβλεπόμενων οργανικών θέσεων υπηρετούν 42, στο δε Μονομελές αντί των 56 υπηρετούν 35.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω

Με τιμή,

 Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γραμματέας   

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                                          Θανάσης Κόκκινος

Συνεχίζεται με καθολική συμμετοχή η κινητοποίηση των 2ωρων διακοπών των Γραμματέων που υπηρετούν στα ποινικά τμήματα εδρών – Τριμελές και Μονομελές – του Πρωτοδικείου Αθηνών Αναρτούμε την σχετική ανακοίνωση του Δ.Σ. και ζητούμε συγνώμη για την εκ παραδρομής καθυστερημένη ανάρτηση. Αύριο το Δ.Σ. θα συνεδριάσει εκ νέου για να συνεκτιμήσει τα όποια νέα δεδομένα και να αποφασίσει για την συνέχιση ή μη της κινητοποίησης.