Εφαρμογή της ΚΥΑ για την αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων από το Πρωτοδικείο Αθηνών

Εφαρμογή της ΚΥΑ για την αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων από το Πρωτοδικείο Αθηνών

Σήμερα το πρωί, στο Πρωτοδικείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, υπό τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου και τον Διευθυντή της Γραμματείας, για τον τρόπο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφαση που αφορά την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών, με παρόντες όλους τους προϊσταμένους τμημάτων και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος και του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.

Αποφασίστηκε ότι από σήμερα και για τις επόμενες 14 ημέρες που αναστέλλεται η λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών θα ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Στα Ποινικά Δικαστήρια θα δικάζονται οι υποθέσεις που συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, τα μεν πλημμελήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31-5-2020 και τα δε κακουργήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31-1-2021.
  2. Τα Ποινικά Δικαστήρια που έχουν διακοπεί για ημερομηνία εντός του 14ημέρου θα συνεδριάζουν μόνο για να διακόψουν σε νέα ημερομηνία ή να αναβάλλουν ή και να δικάσουν αν συντρέχουν λόγοι παραγραφής.
  3. Θα εκδικάζονται οι υποθέσεις των αυτοφώρων Πλημμελημάτων.
  4. Στα Ασφαλιστικά θα δικάζονται όσες υποθέσεις έχουν ήδη προσδιοριστεί εντός του 14ημέρου και οι νέες αιτήσεις, για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής και λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων, θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τον Β΄ Πρόεδρο Υπηρεσίας.
  5. Στην Ανάκριση θα υπάρχει υπηρεσία για τις Ανακριτικές Πράξεις που έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα.
  6. Δεν θα γίνεται καμιά πολιτική δίκη και οι Γραμματείες των εν λόγω δικαστηρίων δεν θα δέχονται κοινό μέχρι τις 27-3-2020, καθόσον αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.
  7. Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται, σε όλως εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, και μόνο μετά από έγκριση των μελών της Διοίκησης του Δικαστηρίου, καθημερινά από 10.00 έως 12.00, σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί μείωσης του ωραρίου.
  8. Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων διαδικασιών και εργασιών της Γραμματείας ΟΛΑ τα Τμήματα δεν θα εξυπηρετούν κοινό.

Αθήνα 13-3-2020

Δείτε την ανακοίνωση (αρχείο .doc)