Αξιότιμε, κ. Εισαγγελέα,

Όπως γνωρίζετε, στις 9-5-2019 πραγματοποιήθηκαν από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου οι κληρώσεις των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Την συνέχεια της διαδικασίας ανέλαβε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την έκδοση και υπογραφή των διορισμών οι οποίοι αναμένεται άμεσα να αποσταλούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να γίνουν οι Κοινοποιήσεις – Επιδόσεις στους διορισθέντες Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής.

Στις επικείμενες εκλογές οι διορισθέντες Δικαστικοί Αντιπρόσωποι ανέρχονται στον αριθμό των 44.922, ξεπερνώντας αριθμητικά κατά πολύ κάθε προηγούμενη εκλογική διαδικασία (ο μέσος όρος στο παρελθόν ήταν 28.000).

Οι Αιτήσεις Προτίμησης που υποβλήθηκαν από τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής, ανήλθαν στον αριθμό 35.064. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μπουν στην διαδικασία της κλήρωσης 8.243 υποψήφιοι, οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει κανενός είδους αίτηση (Προτίμηση ή Εξαίρεση) και επιπλέον 1.615 υποψήφιοι που είχαν υποβάλει Αίτηση Εξαίρεσης.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι πιθανό να παρατηρηθεί έλλειψη ενδιαφέροντος παραλαβής σημαντικού αριθμού διορισμών. Επίσης αναμένεται από πλευράς των διορισμένων Δικαστικών Αντιπροσώπων επίκληση κωλυμάτων και αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους αλλά και προσκόμιση δικαιολογητικών, ιατρικών κ.α., για τον ίδιο λόγο.

Μετά και από την κοινοποίηση του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5152/2-5-2019 εγγράφου της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, που αναφέρεται σε θέματα επιδόσεων των διοριστηρίων των Δικαστικών Αντιπροσώπων, για την εύρυθμη λειτουργία όλης της διαδικασίας, προτείνουμε,

Να είναι υποχρεωτική η παραλαβή όλων των διορισμών και στην συνέχεια ενδεχόμενα αιτήματα, επίκληση κωλυμάτων και προσκόμιση δικαιολογητικών, να υποβάλλονται ενώπιον Εισαγγελικού Λειτουργού ο οποίος θα κρίνει και θα αποφασίζει σχετικά με την επιστροφή ή όχι του κάθε διορισμού στον Άρειο Πάγο για την αντικατάστασή του.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ.

                   Ο Πρόεδρος                         Η Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                        Ρέα Τέγα

Ανακοίνωση σε μορφή .doc