Συνεχίζουμε με δίωρες διακοπές 09.00 ως 11.00 από 24 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου

Συνεχίζουμε με δίωρες διακοπές 09.00 ως 11.00 από 24 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου

ΣΥΝΕΧΙΣΗ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Δίωρες διακοπές διαμαρτυρίας όλων των εργασιών της Γραμματείας,

Ακροατήρια και Γραφεία, στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια της Αθήνας,      

καθημερινά  09.00 ως 11.00 από  24-2-2020 μέχρι και 28-2-2020

Το Δ. Σ. του ΣΔΥΑ στην σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την συνέχιση των κινητοποιήσεων λόγω του ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμιά εξέλιξη στα αιτήματα που έχουν τεθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τόσο από τον Σύλλογό μας όσο και από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΔΥΕ).

Σχετικά με τις ώρες, αποφασίσαμε να συνταχτούμε με την επιλογή και κατεύθυνση της ΟΔΥΕ προς όλη την Ελλάδα (από 24-2-2020 έως και 28-2-2020 καθημερινά  09.00 ως 11.00).

Επίσης το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ υπέβαλε έγγραφο αίτημα προς τον Υπουργό για συνάντηση εντός της επόμενης εβδομάδας και θα συνεδριάσει εκ νέου στις 28-2-2020 για να εκτιμήσει τις όποιες εξελίξεις και να καθορίσει την περαιτέρω στάση του.

Αθήνα 21-2-2020

Για το Δ.Σ.

               Ο Πρόεδρος                                   Η Γεν.  Γραμματέας

       Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                    Πανωραία  Τέγα

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή .doc