Το Δ.Σ του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας μετά από συνεδρίαση του στις 15-11-2017 και αφού εκτίμησε την κατάσταση που επικρατεί στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της Αθήνας τόσο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, όσον και από πλευράς κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, αλλά και πίεσης των συναδέλφων μας για παροχή εργασίας πέραν των δυνατοτήτων τους, αποφάσισε ομόφωνα:

Τη συμβολική διακοπή μιας ώρας από 9:00 έως 10:00 όλων των εργασιών στα γραφεία και στα ακροατήρια όλων των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Αθήνας, την Παρασκευή 24-11-2017 με κύριο σκοπό να διαμαρτυρηθούμε και να απαιτήσουμε:

Την προστασία των συναδέλφων μας από τον τεράστιο όγκο δουλειάς που τους έχει ανατεθεί με κίνδυνο για την υγεία τους αλλά και πειθαρχικών διώξεων λόγω λαθών.

Την επίσπευση των προσλήψεων. (Ζητάμε την άμεση στελέχωση της Διεύθυνσης του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια για τα ζητήματα των Δικαστικών Υπαλλήλων. Ζητάμε την άμεση στελέχωσή της, π.χ. μέσω της εθελοντικής κινητικότητας από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ή με εσωτερικές μετακινήσεις από άλλα Τμήματα του Υπουργείου. Ακόμα δε και με αναζήτηση προσωρινής εθελοντικής βοήθειας από τις Δικαστικές Υπηρεσίες της Αττικής (Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά Δικαστήρια και Υποθηκοφυλακεία) ώστε να διεκπεραιώσει άμεσα τον τεράστιο όγκο εργασιών που έχει σχέση με τις προσλήψεις και να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα και σε όλα τα άλλα γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας, όπως η ανακατανομή των οργανικών θέσεων, η αποστολή ερωτημάτων, η γρήγορη έκδοση των αποφάσεων για τις υπερωρίες κ.λ.π.)

Να εκτελεστούν άμεσα όλες οι αμετάκλητες ΚΑΙ τελεσίδικες Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν ΚΑΙ τους Δικαστικούς Υπαλλήλους.

Να σταματήσουν άμεσα οι κάθε είδους διώξεις που έχουν στόχο την περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας όπως έχει πράξει και με προηγούμενες αποφάσεις του εξακολουθεί να συμπαρίσταται ομόφωνα στους διωκόμενους συναδέλφους μας της ΟΔΥΕ και σε κάθε άλλο συνάδελφό μας που διώκεται για την εφαρμογή συνδικαλιστικών αποφάσεων (π,χ. εφαρμογή αποφάσεων για την πιστή τήρηση του ωραρίου, κ.λ.π.).

Καλεί τους συναδέλφους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 24-11-2017 και ώρα 09:00 στο κτίριο 6, ισόγειο, ημέρα συζήτησης της έφεσης του ΝΣΚ και του Υπουργού της Δικαιοσύνης κατά των ομόφωνων αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν 1264/1982, με την οποία απόφαση είχε “απορριφθεί” η περικοπή μισθού για συναδέλφους του Δ. Σ. της ΟΔΥΕ που έκαναν χρήση συνδικαλιστικών αδειών από 19-5-2017, περικοπή η οποία είχε γίνει με πράξη της Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος             O Γεν. Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος      Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ σε μορφή .doc