ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΩΝ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΩΝ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας εξουσιοδότησε δικηγόρο, ο οποίος μέχρι τις 12-5-2015 θα καταθέσει αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να διακόψει την παραγραφή της απαίτησης μας για την καταβολή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και των επιδομάτων αδείας που καταργήθηκαν. Μετά από αυτή την διασφάλιση, θα έχουμε το περιθώριο χρόνου που απαιτείται για την κατάθεση αγωγών, ώστε να αναζητήσουμε τις καλύτερες προσφορές από δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με το θέμα αυτό και να ενημερώσουμε σχετικά τα μέλη μας.

Ήδη έχουμε στα χέρια μας δυο προσφορές, θα αναζητήσουμε και άλλες και το συντομότερο δυνατό θα τις θέσουμε υπόψη όλων των συναδέλφων με νεώτερη ανακοίνωση.

Σε ότι αφορά τους προσφάτως συνταξιοδοτηθέντες Δικαστικούς Υπαλλήλους, μπορούν να συμπεριληφθούν στην αίτηση διακοπής παραγραφής, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 8-5-2015 θα επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΔΥΑ και θα δηλώσουν ημερομηνία συνταξιοδότησης και διεύθυνση κατοικίας.

Για το Δ.Σ.

           Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γραμματέας          

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                                          Θανάσης Κόκκινος

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση σε μορφή .pdf