ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΔΥΑ

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ προσκαλεί τα μέλη του στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Ιουλίου 2014, στην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, ισόγειο, ώρα 13.00, με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4, παρ. α) του καταστατικού, ως εξής:

α) Τακτικά μέλη του Συλλόγου δύνανται να εγγραφούν άπαντες οι εν ταις Γραμματείαις των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Αθηνών υπηρετούντες Δικαστικοί Υπάλληλοι, καθώς και οι εργαζόμενοι στις αυτές υπηρεσίες, προερχόμενοι, με μεταφορά ή μετάταξη, από το Δημόσιο (Ν.Π.Δ.Δ.) και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ν.Π.Ι.Δ.), απασών των κατηγοριών.

Η τροποποίηση του καταστατικού κρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του ΣΔΥΑ, ως απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου να λυθεί και τυπικά το θέμα της ισότιμης συμμετοχής των νέων συναδέλφων σε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης          Θανάσης Κόκκινος