ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΔΡΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΔΡΑΣ

Σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των Γραμματέων έδρας το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας επισημαίνει τα εξής:

Οι Γραμματείς των εδρών, εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών τους οργάνων Ο.Δ.Υ.Ε. και Σ.Δ.Υ.Α,  σχετικά με το ωράριο, που είναι μέχρι τις 15.00΄μ.μ., γεγονός που έχει γνωστοποιηθεί και τυγχάνει της αποδοχής της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος. Ως εκ τούτου οι αναβολές του άρθρου 349 Κ.Π.Δ. στο πρόσωπο του Γραμματέα (τήρηση ωραρίου) πρέπει να δίνονται έως τις 15.00΄ μ.μ.

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, όπως προκύπτει από αναφορές συναδέλφων, που η χορήγηση των αναβολών ξεκινά στις 15.00΄ μ.μ. ακριβώς, με αποτέλεσμα οι Γραμματείς της έδρας να ολοκληρώνουν την εργασία τους τουλάχιστον μία ώρα μετά, και πολλές φορές και μετά  τις 16.00΄μ.μ., ιδιαιτέρα  στα πινάκια του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που έχουν υπερβολικό αριθμό υποθέσεων και η διαδικασία εκφώνησης των ονομάτων για τις αναβολές είναι χρονοβόρα.

Επομένως η έναρξη εκφώνησης των υποθέσεων που αναβάλλονται πρέπει να ξεκινά σε χρονικό σημείο τέτοιο ώστε στις 15.00΄ μ.μ. να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη σύμπραξη του γραμματέα. Πέραν της ώρας αυτής η παραμονή του Γραμματέα στην έδρα αντιστρατεύεται των αποφάσεων των Συλλογικών – Συνδικαλιστικών μας Οργάνων.

Καλούμε τους  Συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, Δικαστές και Δικηγόρους να συνεχίσουν να συμπαρίστανται, όπως μέχρι τώρα, στις παραπάνω νόμιμες και δίκαιες αποφάσεις μας.

Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                                Ο Γραμματέας 

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης           Θανάσης Κόκκινος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή .pdf