Η εταιρία PROFILE που έκανε μέχρι πρόσφατα την ηχοληψία – απομαγνητοφώνηση των πρακτικών είχε υπογράψει σύμβαση μέχρι το τέλος του 2013 ή μέχρι την συμπλήρωση 20.000 ωρών.  Είχε ήδη πραγματοποιηθεί νέος διαγωνισμός τον οποίο είχε κερδίσει η εταιρία ONΝEX που θα ξεκινούσε από 1-1-2014 (η ONΝEX είχε το έργο και παλαιότερα, όταν η ηχοληψία γινόταν μόνο στα Πρωτοδικεία).

Εμείς, σαν Σύλλογος, πληροφορηθήκαμε πριν από 10 ημέρες περίπου, από την PROFILE, ότι συμπληρώνονται άμεσα οι 20.000 ώρες και ότι θα υπάρξει πρόβλημα για ένα μήνα περίπου μέχρι να αναλάβει η νέα εταιρία… Επικοινωνήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και ζητήσαμε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα δεδομένου ότι ο αριθμός των Γραμματέων στις έδρες που γίνεται ηχοληψία των πρακτικών είναι μειωμένος εξ αυτού του λόγου και δεν θα μπορούσε να αναπληρωθεί λόγω της γενικότερης έλλειψης προσωπικού. Μας παρέπεμψε στην κ. Νικολοπούλου (Διευθύντρια του Υπουργείου) στην οποία ανέθεσε το πρόβλημα για την επίλυσή του.

Στην πρώτη επικοινωνία μαζί της μας είπε ότι απέστειλε έγγραφο στην PROFILE με το οποίο ζητούσε την παράταση της σύμβασης για 20 ημέρες (μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων). Δύο μέρες αργότερα, σε νεότερη επικοινωνία, μας ενημέρωσε ότι δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία παράτασης με την PROFILE, λόγω του μεγάλου ποσού που ζητούσε η εν λόγω εταιρία για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και ότι ζητήθηκε από την νέα εταιρία (ONΝEX) να αναλάβει το έργο νωρίτερα. Η OΝNEX απάντησε θετικά και υπέγραψε συμφωνία με το Υπουργείο να ξεκινήσει το έργο άμεσα στα Πρωτοδικεία, όπου διέθετε τον εξοπλισμό από παλαιότερα, όπως και έγινε, και στα Ειρηνοδικεία από τις 9-12-2013, αφού είχε παραγγείλει τον εξοπλισμό τον οποίο θα παραλάβει στις 5-12-2013.

Επικοινωνήσαμε και με τις δύο εταιρίες και ζητήσαμε τη συμβολή τους για να λυθεί το πρόβλημα και πληροφορηθήκαμε ότι η εταιρία OΝNEX ζήτησε από την PROFILE να ενοικιάσει τον εξοπλισμό για τα Ειρηνοδικεία για 10 ημέρες και η πρώτη αρνήθηκε, λέγοντάς μας ότι είχε δεσμεύσει τον εξοπλισμό σε άλλο έργο… Έτσι προέκυψε ένα διάστημα 8 εργάσιμων ημερών που τα Ειρηνοδικεία θα μείνουν χωρίς σύστημα ηχοληψίας-απομαγνητοφώνησης πρακτικών.

Η λύση του προβλήματος δεν εξαρτιόταν από τη δική μας παρέμβαση και όσες προσπάθειες κάναμε απέβησαν άκαρπες. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη στη σύμβαση για αυτόματη ανανέωση στην περίπτωση που θα συμπληρώνονταν η προβλεπόμενες 20.000 ώρες, φανταστείτε αυτό να είχε συμβεί 5 ή 6 μήνες νωρίτερα….

Τέλος, μέσα από αυτή την εξέλιξη, επιβεβαιώνεται η πάγια θέση του Συλλόγου μας, αλλά και της ΟΔΥΕ, για την αναγκαιότητα της ανάληψης του έργου της ηχοληψίας – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών από τους δικαστικούς υπαλλήλους με τη μόνιμη τοποθέτηση του κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και την πρόσληψη ανάλογου αριθμού υπαλλήλων.

Με αυτό τον τρόπο αντίστοιχα προβλήματα θα είχαν αποφευχθεί, αλλά και το κόστος θα ήταν πολύ μικρότερο !!!!

Για το Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος                                       Ο Γραμματέας 

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                 Θανάσης Κόκκινος

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή .pdf