ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, το  Δ.Σ.  του Συλλόγου μας  ανταποκρινόμενο στο αίτημα πολλών συναδέλφων για ενημέρωση σχετικά με το θέμα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και την δυνατότητα υπαγωγής στην προστασία του  Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), προχώρησε σε συνεργασία με τους δικηγόρους  Αθηνών, Σοφία Γώγου και Δημήτριο Ρήγα ειδικευμένους στο θέμα αυτό.

Η συνεργασία μας θα αφορά το πρώτο στάδιο νομικής στήριξης κατά το οποίο οι ανωτέρω δικηγόροι θα δέχονται ξεχωριστά (χωρίς την παρουσία τρίτων) τον κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο και θα απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δηλαδή :

  1. Για το Ν. 3869/2010 και τις όποιες μετέπειτα τροποποιήσεις του.
  2. Για τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην προστασία του Νόμου.
  3. Για σχετικές αποφάσεις και τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων.
  4. Για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί αν έχει περιέλθει σε οικονομική αδυναμία, στοχεύοντας σε ρύθμιση ή και απαλλαγή μέρους ή του συνόλου της οφειλής του και τη διάσωση της κύριας κατοικίας του.

Διευκρινίζουμε ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι που θα συμβουλευτούν τους εν λόγω δικηγόρους, σε αυτό το πρώτο στάδιο της ενημέρωσης, αν αποφασίσουν να προχωρήσουν δικαστικά, θα μπορούν να το κάνουν με οποιονδήποτε δικηγόρο αποφασίσουν οι ίδιοι, χωρίς καμία δέσμευση απέναντί τους. Σε περίπτωση που θα το κάνουν με τη δική τους νομική συνδρομή, το Δ.Σ. έχει την διαβεβαίωσή τους ότι η χρέωσή τους θα είναι εξαιρετικά χαμηλή. Σε κάθε περίπτωση το οικονομικό θέμα θα το συμφωνούν οι ίδιοι οι συνάδελφοι με τους δικηγόρους που θα επιλέξουν.

Η κ. Σοφία Γώγου θα δέχεται στο γραφείο του Συλλόγου, κτίριο 12, ισόγειο, τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Σχολή Ευελπίδων.

Ο κ Δημήτριος Ρήγας θα δέχεται, στον 5ο όροφο του Εφετείου Αθηνών, στο Ακροατήριο Εκδόσεων, τους συναδέλφους που υπηρετούν στα κτίρια του Αρείου Πάγου, του Εφετείου Αθηνών, του Ειρηνοδικείου Αθηνών και στα περιφερειακά Ειρηνοδικεία.

Οι μέρες και οι ώρες θα ανακοινώνονται με sms προς τους συναδέλφους και με fax προς όλες τις Γραμματείες των Δικαστηρίων, τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα, μετά από συνεννόηση με τους δικηγόρους.

Η συνεργασία θα κρατήσει για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να ενημερωθούν όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν.

Για το   Δ. Σ.

            Ο  Πρόεδρος                           Ο  Γεν.  Γραμματέας

 Σωτήρης  Τριπολιτσιώτης         Θανάσης   Κόκκινος