Αθήνα 04-03-2016
Αρ.πρωτ.: 29

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, στα Γραφεία του Συλλόγου, λήφθηκαν, ομόφωνα, από το Δ.Σ. οι κάτωθι αποφάσεις:

 1. Κοινοποίηση εγγράφου προς κ. Γ.Γ. Υπουργείου Δικ/νης για ενίσχυση προσωπικού, με περαιτέρω προσλήψεις, εκτός της κατανομής που ήδη έχει γίνει για 690 θέσεις.
 2. Έγγραφο διαμαρτυρίας προς τον κ. Υπ. Δικ/νης για τη μη κλήση σε συμμετοχή του Συλλόγου σε συζήτηση με αντικείμενο την επίσπευση των μεγάλων δικών.
 3. Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. με έκδοση ημερήσιας διάταξης των θεμάτων για κάθε συνεδρίαση (μέσω sms).4) Επαφή με το Υπουργείο προκειμένου να εκδοθεί απόφαση χορήγησης υπερωριών από μήνα Μάρτιο και διερεύνηση της αύξησης των 20 ωρών σε 40 ανά μήνα.
 4. Να ζητηθεί από τη Διοίκηση του Πρωτ/κείου η στελέχωση, με χειριστές, των φωτοτυπικών μηχανημάτων των Ποινικών Τμημάτων.
 5. Μη αποδοχή αιτημάτων για οικονομική βοήθεια, που αφορά υλικοτεχνικά θέματα . Οποιαδήποτε υποβολή ανάλογου αιτήματος θα γίνεται εγγράφως προς το Δ.Σ. και θα συνοδεύεται με ανάλογο έγγραφο υποβολής του αιτήματος προς τη Διοίκηση του Καταστήματος.
 6. Δημοσιοποίηση πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 7. Να ζητηθεί από το Υπουργείο και η συμμετοχή υπαλλήλου από τα Ειρηνοδικεία στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου απομαγνητοφώνησης.
 8. Να γίνει έγγραφο για ενίσχυση των προσφύγων.
 9. Να υπάρξει επικοινωνία με τη Διοίκηση του Εφετείου, προκειμένου να χορηγηθεί το υπόλοιπο της άδειας του 2015 στους υπαλλήλους που δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο. Να ζητηθεί ενίσχυση και από τη Διοίκηση στο αίτημα για ανακατανομή των οργανικών θέσεων του Εφετείου.
 10. Επαναφορά του εγγράφου ψηφιοποίησης του Γενικού Αρχείου του Πρωτ/κείου Αθηνών
 11. Έγγραφο προς τη Διοίκηση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τα άτομα του ΟΑΕΔ που εκδιώχθηκαν και να ζητηθεί συνάντηση του Συλλόγου με τη Διοίκηση του Ειρηνοδικείου. Επίσης κοινοποίηση του εγγράφου στην κ. Πρόεδρο του Α.Π. και στον κ. Γ.Γ. του Υπουργείου Δ/νης.
 12. Να χορηγηθούν εκατό (100) ευρώ για μεταφορά ντέξιον και δικογραφιών (διαδικασία Τακτική Πολυμελούς).
 13. Να γίνει έγγραφο για μη συμμετοχή δικαστικών υπαλλήλων στη διαδικασία των πλειστηριασμών αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων, σύμφωνα με απόφαση του Συνεδρίου της Ο.Δ.Υ.Ε.

Επί των θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεων για επόμενο συμβούλιο για τα παρακάτω θέματα:

 1. Συμπλήρωση του Προεδρείου ως προς τη θέση του Ειδικού Γραμματέα,ομόφωνα
 2. Η ενημέρωση των οικονομικών και το πρακτικό παράδοσης του ταμείου στο νέο Δ.Σ., ομόφωνα.
 3. Στο θέμα λήψης απόφασης περί δημοσιοποίησης των μειοψηφικών θέσεων στις ανακοινώσει – αποφάσεις του ΣΔΥΑ , κατά πλειοψηφία (μειοψήφισε ένα μέλος του Δ.Σ.).

Πριν τη λήξη της συνεδρίασης κατατέθηκε έγγραφο παραίτησης του μέλους του Δ.Σ. Βεντούρη Μίλτου ,το οποίο έγινε αποδεκτό και ο οποίος θα αναπληρωθεί στο επόμενο Δ.Σ. από τον Συρίγο Παναγιώτη.

TO Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θανάσης Κόκκινος

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε .pdf
Κατεβάστε την ανακοίνωση σε .doc