Κύριε Πρόεδρε,
Στην συνάντηση που είχαμε μαζί σας, στις 30-1-2019, παρουσία και του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μας δόθηκε η ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού των Δικαστικών Υπηρεσιών της Αθήνας και την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας πρόσληψης των υπαλλήλων από τους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αλλά και την ανάγκη επέκτασης των προσλήψεων από τους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Με το παρόν έγγραφό μας σας γνωστοποιούμε αναλυτικότερα στοιχεία για τις ελλείψεις προσωπικού στις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και ζητούμε την συνδρομή σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Εφετείο Αθηνών

Ο αριθμός των υπαλλήλων που τοποθετούνται από τους διαγωνισμούς στο Εφετείο Αθηνών είναι πολύ μικρός, αφού, όταν έγινε η κατανομή των θέσεων των υπό διορισμό υπαλλήλων, τα κενά ήταν μόνο οκτώ (8). Αυτό διότι τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν έχει γίνει καμιά αύξηση των οργανικών θέσεων των Γραμματέων στην συγκεκριμένη υπηρεσία σε απόλυτη αναντιστοιχία με τον όγκο εργασίας, αλλά και με τον αριθμό των υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι πριν από πέντε χρόνια αυξήθηκαν κατά πενήντα (50) και σήμερα είναι συνολικά 305.
Οι οργανικές θέσεις των Γραμματέων στο Εφετείο Αθηνών, με την τελευταία ανακατανομή, ΥΑ 885/2019 ΦΕΚ 222/1-2-2019, από 163 έγιναν 220. Αυξήθηκαν μεν κατά 57, γεγονός που δηλώνει την αναγνώριση από πλευράς του υπουργείου των αναγκών του δικαστηρίου, ωστόσο παραμένουν κενές.
Και αυτό όταν τα Ποινικά Δικαστήρια του Εφετείου, είναι 300 κατά μέσο όρο μηνιαίως και οι συνεδριάσεις, με τις διακοπείσες δίκες, φτάνουν τις 500. Συγκεκριμένα, το μήνα Μάρτιο βρίσκονται σε εξέλιξη 268 Δικαστήρια, έχουν εισαχθεί 124 νέα, και σε αυτά προστίθενται όσα διακόπτονται για άλλες μέρες.
Μεταξύ των διεξαγομένων δικών συμπεριλαμβάνονται τριάντα οκτώ (38) δίκες μακράς διάρκειας («Siemens», «Xρυσή Αυγή», «Εξοπλιστικά», «Proton», «Πυρήνες της Φωτιάς» κ.λπ.), με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων, οι οποίες διαρκούν ένα, δύο ή και περισσότερα έτη.

Αυτό έχει ως συνέπεια οι Γραμματείς των ποινικών εδρών να συμμετέχουν σε πολυήμερες συνεδριάσεις, ακόμη και σε δεκαεπτά (17) μηνιαίως !!!, με αποτέλεσμα την αδυναμία της εμπρόθεσμης καθαρογραφής των πρακτικών και κατά συνέπεια τον άμεσο κίνδυνο παραγραφής αξιόποινων πράξεων. Αναγκάζονται λοιπόν, να εργάζονται καθημερινά μετά τη λήξη του ωραρίου, είτε στο χώρο της εργασίας τους, ως αργά το βράδυ, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, είτε στο σπίτι τους, προκειμένου να μειωθεί η εκκρεμότητα και να διεκπεραιωθεί εμπρόθεσμα η καθαρογραφή των πρακτικών.

Είναι προφανές, ότι ο αριθμός των υπηρετούντων Γραμματέων στο Εφετείο Αθηνών είναι μικρός σε σχέση με τη δικαστηριακή ύλη και τον όγκο του απαιτούμενου έργου γραμματειακής υποστήριξης. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη και απόλυτη προτεραιότητα η άμεση κάλυψη των 57 κενών οργανικών θέσεων του Εφετείου, όπως εγγράφως ζητεί και η Διοίκηση του εν λόγω Δικαστηρίου.

Πρωτοδικείο Αθηνών

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι οργανικές θέσεις αυξήθηκαν από 596 σε 670, αλλά οι υπηρετούντες είναι μόλις 430, δηλαδή οι κενές θέσεις είναι 240 !!!
Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης αναφέρουμε ότι οι υπηρετούντες Γραμματείς το 2005 ήταν 551, το 2010 ήταν 510 και σήμερα, παρά την συνεχώς αυξανόμενη δικαστηριακή ύλη, μόνο 430, ενώ οι Δικαστικοί Λειτουργοί είναι 420.
Με αυτά τα δεδομένα, σε όλα τα τμήματα τα κενά να φτάνουν ή ακόμα και ξεπερνούν το 30% των οργανικών θέσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Τμήματα αιχμής των Γραμματέων Ποινικών εδρών, όπου στο Τριμελές οι οργανικές θέσεις είναι 65 και υπηρετούν 43 και στο Μονομελές οι οργανικές θέσεις είναι 70 και υπηρετούν 50.
Οι οργανικές θέσεις των Επιμελητών Δικαστηρίων είναι 30, αλλά οι υπηρετούντες είναι μόνο 9.

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

Οι οργανικές θέσεις των Γραμματέων είναι 95 και υπηρετούν 80. Οι οργανικές θέσεις των Επιμελητών Δικαστηρίων είναι 35 και υπηρετούν 24. Οι υπηρετούντες Εισαγγελείς είναι 96.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Οι οργανικές θέσεις των Γραμματέων είναι 350 και υπηρετούν 292. Οι οργανικές θέσεις των Επιμελητών Δικαστηρίων είναι 187 και υπηρετούν 105. Οι υπηρετούντες Εισαγγελείς είναι 125.

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Οι οργανικές θέσεις των Γραμματέων είναι 168 και υπηρετούν μόνο 118. Οι υπηρετούντες Ειρηνοδίκες είναι 186.

Από τα στοιχεία που σας παραθέτουμε προκύπτει ότι πολλές από τις Δικαστικές Υπηρεσίες της Αθήνας χρειάζονται ενίσχυση σε προσωπικό, αλλά αποτελεί θέμα απόλυτης προτεραιότητας η κάλυψη των 57 κενών θέσεων Γραμματέων του Εφετείου Αθηνών και η περαιτέρω ενίσχυση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τα τελευταία χρόνια επιλέγεται ως λύση η υποχρεωτική απόσπαση υπαλλήλων από την μια υπηρεσία στην άλλη, γεγονός που απλά μετακυλύει το πρόβλημα από το ένα δικαστήριο στο άλλο και δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα το ζήτημα.

Ζητούμε την κατ΄εξαίρεση πρόσληψη, από τους πίνακες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, 57 υπαλλήλων για το Εφετείο Αθηνών πρωτίστως, και ενός ακόμα ικανού αριθμού υπαλλήλων για την περαιτέρω ενίσχυση του Πρωτοδικείου Αθηνών και των άλλων μεγάλων Δικαστικών Υπηρεσιών της Αθήνας.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

           Ο Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης             Πανωραία Τέγα

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή .doc