Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.  Αντώνιο  Ρουπακιώτη

Αθήνα 6-2-2013

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4055/2012, σε ότι αφορά την μεταφορά αρμοδιότητας από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία, από την 1/3/2013, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψιν σας τα εξής:

Με τα σημερινά δεδομένα τα Ειρηνοδικεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στον  μεγάλο όγκο της μεταφερόμενης δικαστηριακής ύλης, αφού δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό όπως και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (μηχανοργάνωση). Ζητούμε την αναστολή του Νόμου, τουλάχιστον μέχρι τις 16/9/2013.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί η τοποθέτηση προσωπικού (από τις αναμενόμενες μετατάξεις ή τον πίνακα των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2009) και η δημιουργία συστημάτων μηχανογράφησης. Όπως γνωρίζετε, τα Ειρηνοδικεία ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα μετά την τελευταία αύξηση αρμοδιότητας στις 20.000 €, τα οποία εντάθηκαν με την εφαρμογή του  Ν.3869/2010 (περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών) αλλά και την ήδη μεταφερθείσα ύλη, από τα Πρωτοδικεία (προσημειώσεις, από 16/9/2012). Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών υπηρετούν 147 Ειρηνοδίκες  και οι Δικαστικοί Υπάλληλοι είναι μόνο 91 !!! Στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στα τμήματα των οποίων το αντικείμενο πρόκειται να μεταφερθεί κυρίως στο Ειρηνοδικείο Αθηνών απασχολούνται περισσότεροι από 30 Δικαστικοί  Υπάλληλοι. Με αυτά τα δεδομένα θέλουμε να σας δηλώσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η εφαρμογή του νόμου, από 1/3/2013, θα οδηγήσει σε συνολική αποδιοργάνωση των υπηρεσιών των Ειρηνοδικείων.

Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε να παρέμβετε στην κατεύθυνση της αναστολής της εφαρμογής του νόμου τουλάχιστον μέχρι τις 16/9/2013.

Με τιμή,

Για το   Δ. Σ.

           Ο  Πρόεδρος                                Ο  Γεν.  Γραμματέας

Σωτήρης  Τριπολιτσιώτης                  Θανάσης   Κόκκινος