Αναζήτηση βιβλίων εφορευτικής

Αναζήτηση βιβλίων εφορευτικής

Κατεβάστε το Πρακτικό Νο 2 και τους Πίνακες Διαλογής για το εκλογικό τμήμα στο οποίο έχετε διοριστεί.

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τη φόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών