2-10-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δ. Σ. του ΣΔΥΑ  συναντήθηκε, εκτάκτως, την 1-10-2015, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αφορμή την εφαρμογή του νέου νόμου για την ρύθμιση οφειλών στα Ειρηνοδικεία και με την ευκαιρία αυτή θέσαμε και ζητήσαμε άμεσες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι Γραμματείες των Δικαστικών Υπηρεσιών της Αθήνας.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σχετικά με το μείζον θέμα της έλλειψης προσωπικού, ο Γενικός Γραμματέας μας δήλωσε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει σε προσλήψεις Δικαστικών Υπαλλήλων, κάτι που θα ανακοινώσει και ο Υπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός υπαλλήλων, που θα μετακινηθούν προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του επόμενου προγράμματος κινητικότητας, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Από τη νέα χρονιά, θα εφαρμοστεί η μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, στα ακροατήρια ΟΛΩΝ των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ Δικαστηρίων (διευκρινίστηκε ότι θα εφαρμοστεί και σε όλα τα ποινικά δικαστήρια) . Ήδη έχει ανακηρυχθεί ο προσωρινός ανάδοχος του νέου 5ετούς προγράμματος και οι υπηρεσίες του υπουργείου εκτιμούν ότι η εφαρμογή του στα ακροατήρια θα ξεκινήσει μέχρι τον Μάρτιο του 2016.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ)

Σε ότι αφορά στο θέμα των Ειρηνοδικείων και την εφαρμογή του Ν. 4336/2015, που τροποποιεί το Ν. 3869/2010 (Ν. Κατσέλη) και έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων των πολιτών για ρύθμιση των οφειλών τους, ζητήσαμε:

  1. Την τροποποίηση του νόμου, έτσι ώστε ο έλεγχος των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών (15 στον αριθμό, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι νομικά έγγραφα), να γίνεται από τους δικαστές και όχι από τους γραμματείς, για το οποίο ο Γενικός Γραμματέας μας δήλωσε ότι είναι σε επικοινωνία με τις Διοικήσεις των Ειρηνοδικείων για την εξεύρεση λύσης και
  2. Την μεταφορά της υποχρέωσης της προσκόμισης των δανειακών συμβάσεων από τις τράπεζες και όχι από τους δανειολήπτες, για το οποίο μας είπε ότι έχει εξευρεθεί λύση και θα ανακοινωθεί άμεσα η σχετική τροποποίηση.

Τέλος,  ζητήσαμε την μείωση του χρόνου διατήρησης στα αρχεία των Διαταγών Πληρωμής (από την 20ετία που ισχύει σήμερα), με στόχο την εξεύρεση χώρων και την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως τροποποιήθηκε, και προβλέπει την κατάθεση των δηλώσεων τρίτου ΜΟΝΟ στις αρμόδιες ΔΟΥ. Για την επίλυση αυτών των θεμάτων θα υπάρξει  άμεσα συνεργασία του ΣΔΥΑ με τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα.

                   Για το Δ.Σ.

 

      Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γραμματέας

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης                                                                          Θανάσης Κόκκινος

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε .pdf

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε .doc