ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΟΑΣΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΟΑΣΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για την ενεργοποίηση της κάρτας ΟΑΣΑ πρέπει υποχρεωτικά από 1 έως 31 Μαρτίου 2018 να τοποθετηθεί η κάρτα σε εκδοτικό μηχάνημα και να πατηθεί η επιλογή “ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ”.