Επιστολή του Σ.Δ.Υ.Α. στον Υπουργό Δικαιοσύνης για θέματα Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Επιστολή του Σ.Δ.Υ.Α. στον Υπουργό Δικαιοσύνης για θέματα Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Αθήνα 259-2015

Προς:

Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

 

Κοινοποίηση

 1. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων   Δικαιωμάτων
 2. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
 3. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
 4. Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης Δικαστηρίων
 5. Αρμόδιο Επιθεωρητή του Ειρηνοδικείου Αθηνών
 6. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών
 7. Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
 8. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

 

Αξιότιμε, κ. Υπουργέ

 

Θα θέλαμε να Σας γνωστοποιήσουμε τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στον τρόπο που ασκείται η διοίκηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησής του.

 

Ειδικότερα :

 1. Αποφάσισε την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 573/1990), με τις υπ΄αριθμ. 52/20125 και 88/2015  πράξεις !!!,  χωρίς να προηγηθεί η προβλεπόμενη από το Ν. 1756/1988, όπως ισχύει, διαδικασία σύγκλησης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου και την συνακόλουθη υποβολή της σχετικής απόφασης στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την διαβίβαση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πρόκειται για μεγάλες αλλαγές, που οφείλονται στην αύξηση της δικαστηριακής ύλης, λόγω της μεταφοράς της αρμοδιότητας της Εκούσιας Δικαιοδοσίας από το Πρωτοδικείο Αθηνών, αλλά και του μεγάλου αριθμού αιτήσεων στο τμήμα Ρύθμισης Οφειλών.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη νομιμοποίηση, μέσω της διαδικασία σύγκλησης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου. 

 1. Α) Με την υπ΄ αριθμ. 88/2015 πράξη, προέβη σε μετακινήσεις και τοποθετήσεις Δικαστικών Υπαλλήλων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης της Γραμματείας, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 74 του Ν. 2812/2000, αντίθετα από ότι έγινε με την υπ΄ αριθμ. 52/2015 πράξη, στην οποία αναφέρεται “με τη σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης της Γραμματείας” και Β) Πραγματοποίησε μετακινήσεις υπαλλήλων, που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ιδίου νόμου (ζητείται ειδική αιτιολόγηση για μετακίνηση υπαλλήλου πριν την συμπλήρωση διετίας).
 2. Δήλωσε πως, κατά την γνώμη της, δεν είναι απαραίτητη η συνεδρίαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης προκειμένου να συζητηθούν, παρουσία και της Διευθύντριας της Γραμματείας, τα προαναφερόμενα θέματα και να ληφθούν αποφάσεις επ΄αυτών, και πως η ίδια είχε μιλήσει ξεχωριστά με το κάθε μέλος του Συμβουλίου, είχε εξασφαλίσει την συναίνεσή τους και μπορούσε να προχωρήσει σε αποφάσεις.
 3. Τοποθέτησε, με πράξη, προϊσταμένους σε τμήματα, με υποκειμενικά κριτήρια, χωρίς να λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα από το άρθρο 72 του Ν. 2812/2000, που ορίζει τη διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένων. Σημειωτέον ότι η επιλογή των προϊσταμένων των τμημάτων των υπηρεσιών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, που απαρτίζονται από τρεις Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς και δυο αιρετούς εκπροσώπους των Δικαστικών Υπαλλήλων, και η Διοίκηση του κάθε Δικαστηρίου έχει το δικαίωμα μόνο της προσωρινής τοποθέτησης προϊσταμένων και σε κάθε περίπτωση τηρώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο (Ν. 2812/2000 άρθρο 72).

Η κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι με τις ανωτέρω επιλογές αλλά και με τις μετακινήσεις αναβάθμισε τους ικανότερους  υπαλλήλους,  αγνοώντας ότι η διαδικασία αξιολόγησης των Δικαστικών Υπαλλήλων είναι μια ξεχωριστή διαδικασία, που γίνεται από συγκεκριμένους αξιολογητές, όπως ο νόμος ορίζει.

 1. Με εντολή της κ. Προέδρου διανέμονται στους Δικαστικούς υπαλλήλους έγγραφα και ζητείται η συμπλήρωσή τους. Τα έγγραφα αυτά για πρώτη φορά δεν φέρουν καμιά υπογραφή. Σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν αντίστοιχα έγγραφα έφεραν την υπογραφή «Η Διευθύντρια της Γραμματείας» ή «Με εντολή της Προέδρου, η Διευθύντρια της Γραμματείας», όπως συμβαίνει σε όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες.

Το γεγονός αυτό, αλλά και η άγνοια της Διευθύντριας  της Γραμματείας για τις πρωτοβουλίες της κ. Προέδρου, αναδεικνύει την υποβάθμιση, εκ μέρους της Προέδρου, του θεσμού και του ρόλου της Διευθύντριας της Γραμματείας,  γεγονός που διαπιστώσαμε και στην συνάντηση που είχαμε ως Δ.Σ. του ΣΔΥΑ με το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης. Η κ. Πρόεδρος, αναιτιολόγητα, δεν δέχτηκε να είναι παρούσα στην συζήτηση που θα είχαμε, για θέματα της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου, η  Διευθύντρια της Γραμματείας και όταν αυτό πραγματοποιήθηκε, μετά από επίμονο αίτημα από πλευράς μας, ο τρόπος που της απηύθυνε το λόγο ήταν ιδιαιτέρως προσβλητικός.

 1. Αποφασίστηκε η δημιουργία τμήματος Γραμματείας του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης , με τον ίδιο «μη νόμιμο», τρόπο, με έναν υπάλληλο διότι η κ. Πρόεδρος έχει την άποψη πως έτσι αναβαθμίζεται το κύρος του Ειρηνοδικείου Αθηνών… Σημειώνεται ότι, πάντοτε υπήρχε ένας υπάλληλος που απασχολείτο με τα θέματα του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης, ο οποίος υπαγόταν στο Διοικητικό Τμήμα.
 2. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις, που η συμπεριφορά της κ. Προέδρου προς υπαλλήλους είναι απαξιωτική και κάποιες φορές προσβλητική.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η περίπτωση συναδέλφου που ζήτησε από την κ. Πρόεδρο να παραμείνει στο τμήμα των εδρών, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.  Οι λόγοι συνίστανται στο γεγονός ότι είναι μόνη με ένα ανήλικο παιδί και το τελευταίο διάστημα η μητέρα της, που πάσχει από καρκίνο, υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες. Η παραμονή της για ένα διάστημα στις έδρες θα της έδινε την δυνατότητα, όταν προκύπτει ανάγκη, να αλλάζει τις έδρες της με άλλους συναδέλφους και να παίρνει άδειες όταν χρειάζεται να συνοδεύει την μητέρα της στο νοσοκομείο.

Η απάντηση που πήρε ήταν ότι το αίτημα ήταν υποκινούμενο…!!! και ότι η  υποβολή του προσβάλει τη νοημοσύνη τόσο της κ. Προέδρου αλλά και της ιδίας της υπαλλήλου…!!!   και απορρίφθηκε.

 1. Με την εφαρμογή του Ν. 4055/2012 ως διαιτητές ορίζονται και οι Δικαστικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Ο  νόμος προβλέπει ρητά (άρθρο 871 Κ.Πολ.Δ. παρ. 3), ποιος ορίζεται διαιτητής (ο εκάστοτε εκ περιτροπής καλούμενος κατά τη σειρά αρχαιότητας μεταξύ των υπηρετούντων στο δικαστήριο αυτό προέδρων και δικαστών την ημέρα κατάθεσης της αίτησης), και αντίστοιχα γραμματέας (Σύμφωνα με το άρθρο 882 Α του Κ.Πολ.Δ., που προστέθηκε μετά το άρθρο 882, με το Ν. 2331/1995), αν ο διαιτητής είναι δικαστικός λειτουργός, ως γραμματέας προσλαμβάνεται δικαστικός υπάλληλος και σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία για καθήκοντα γραμματέως προσλαμβάνεται δικαστικός υπάλληλος, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 871 Α παρ. 3, δηλαδή «ο εκάστοτε εκ περιτροπής καλούμενος κατά τη σειρά αρχαιότητας υπηρετούντων στο δικαστήριο Δικαστικός Υπάλληλος».

Παρόλα αυτά, το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης αποφάσισε πως είναι στην ευχέρειά του η επιλογή του γραμματέα της κάθε διαιτησίας και εντελώς αυθαίρετα και με υποκειμενικά κριτήρια, όρισε στην πρώτη διαιτησία τον 13ο στην σειρά αρχαιότητας δικαστικό υπάλληλο.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τα τελευταία 20 χρόνια, ο ορισμός των διαιτητών και των γραμματέων γίνεται κατ΄ απόλυτη σειρά αρχαιότητας, γεγονός που επιβεβαίωσε στα μέλη του Δ.Σ. του ΣΔΥΑ που τον επισκεφτήκαμε πρόσφατα, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει εύλογα ερωτηματικά και προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Παρακαλούμε, όπως αναλάβετε όποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες, για τον έλεγχο της νομιμότητας των ανωτέρω ενεργειών και την άρση των αδικιών που κατά την άποψή μας έχουν συντελεστεί, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας  του εν λόγω Δικαστηρίου.

 

(Η καθυστέρηση στην αποστολή του εγγράφου οφείλεται στην διενέργεια του δημοψηφίσματος και των βουλευτικών εκλογών)

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και

Είμαστε στη διάθεσή σας για αναλυτικότερη ενημέρωση

 

                               Με τιμή

                             Για το Δ.Σ.

 

               Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γραμματέας     

 

 

     Σωτήρης  Τριπολιτσιώτης                                                      Θανάσης Κόκκινος

Κατεβάστε την επιστολή σε .pdf

Κατεβάστε την επιστολή σε .doc