Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Ύστερα από συνεννόηση με τον ΟΑΣΑ θα πρέπει στο αμέσως επόμενο διάστημα να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες, για να αντικαταστήσουμε με ηλεκτρονικές κάρτες, όλες τις χάρτινες κάρτες των απεριορίστων διαδρομών που έχουν εκδοθεί με έκπτωση, όπως προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον ΟΑΣΑ.

Για να γίνει η αντικατάσταση, οι κάτοχοι των προαναφερόμενων καρτών οφείλουν να προσκομίσουν στο Σύλλογο (στο γραφείο ή στα μέλη του Δ.Σ.), μέχρι την Παρασκευή 2-12-2017, τα παρακάτω :
1. Φωτοτυπία της υπάρχουσας κάρτας.
2. Εκτυπωμένο το έντυπο Προσωποποίησης με QR Code από το Athens Card1 .

(Δηλαδή, οι κάτοχοι χάρτινης κάρτας θα επισκεφτούν το site www.athenacard.gr και αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται, όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, μήνα και χρόνο γέννησης καθώς και έναν προσωπικό οκταψήφιο κωδικό που θα πρέπει να τον θυμάται μόνον ο κάθε κάτοχος του ώστε, σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, να γίνει, χωρίς καμιά επιβάρυνση, η αντικατάστασή της, θα εκτυπώσουν το έντυπο Προσωποποίησης)

Μετά την συγκέντρωση των ανωτέρω και αφού προσθέσουμε την δεύτερη φωτογραφία που είχαμε ζητήσει και έχουμε στο Σύλλογο, μέλη του Δ.Σ. θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση αντικατάσταση των καρτών και θα ενημερώσουμε για την παραλαβή τους.

Επισημαίνεται ότι οι χάρτινες κάρτες θα παραδοθούν κατόπιν ειδοποίησης

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος       Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή .docx