Δικαιολογητικά για κατασκηνώσεις Αγ.Ανδρέα, Δήμου Αθηναίων (Γ’ Περίοδος, από 1-16 Αυγούστου 2012): 1. Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού, 2. Μια μικρή φωτογραφία με γραμμένο στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του παιδιού και 3. Ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο με το εξής περιεχόμενο: “Ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, του έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί. Δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στα γραφεία του ΣΔΥΑ: Πέμπτη 28/6 και ώρα 10:00