Επίλογος

Συνάδελφοι,

Μετά τη συμμετοχή μου επί διετία ως μέλος στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών, τη συμμετοχή μου ως πρόεδρος στα δύο τελευταία συνέδρια της ΟΔΥΕ και τη συμμετοχή μου επί διετία ως πρόεδρος του ΣΔΥΑ κλείνει ο κύκλος της Συνδικαλιστικής μου δράσης.

Οι λόγοι που με οδηγούν σ αυτή την απόφαση είναι πολλοί, αλλά δεν προτίθεμαι να τους αναπτύξω καθόσον πιστεύω ότι πρώτον ως εκ της θέσεως μου ως πρόεδρος του συλλόγου οφείλω να στηρίξω τις ενέργειες του, πράγμα το οποίο έκανα ακόμα και όταν δεν ήμουν σύμφωνος μ’ αυτές και δεύτερον ότι ο καταγγελτικος λόγος είναι αφορμή και αιτία εσωστρέφειας, η οποία θα αποτελέσει τροχοπέδη στη δυναμική που πρέπει να αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων του κλάδου.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα καλά λόγια στο πρόσωπο μου και να ευχηθώ από καρδιάς καλή συνέχεια σε όλους.

Γιώργος Ντερζής