ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΔΥΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΔΥΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, στην συνεδρίασή του στις 15-1-2018, αποφάσισε ομόφωνα να επισημάνει στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος τα ακόλουθα ζητήματα, τα οποία ανήκουν πρωτίστως στην αρμοδιότητα του Β/βάθμιου Συνδικαλιστικού μας Οργάνου και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης – επίλυσης.

Λογαριασμός Αλληλεγγύης

Έχει καθυστερήσει υπερβολικά η επίλυση του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί με την ενοποίηση των Ταμείων, σε ότι αφορά τον λογαριασμό αλληλεγγύης (που τηρείτο στο πρώην ταμείο ΤΕΑΔΥ από χρήματα των διαιτησιών), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η στήριξη των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.

Νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων   

Η ΟΔΥΕ έχει τρεις εκπροσώπους της στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συντάσσει τον Νέο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που θα αντικαταστήσει το Ν. 2812/2000. Παρά το γεγονός αυτό δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής και κυρίως για τις αλλαγές που έχουν προταθεί από τους εκπροσώπους μας. Θεωρούμε πως πρέπει να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση τόσο προς του Α/βάθμιους Συλλόγους αλλά και προς όλους τους συναδέλφους, για την σύνταξη του νέου νόμου και τις αλλαγές που θα επιφέρει, τουλάχιστον για τα άρθρα που έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα που σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν, έχουν ξεπεράσει τα μισά από τα προβλεπόμενα.

Συμμετοχή εκπροσώπων μας στη διαβούλευση των νομοσχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνη

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να καταθέτουν τις προτάσεις και τις θέσεις τους επί των σχεδίων νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορούν στην λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών, αφού σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοί που καλούνται να υλοποιήσουν τις αλλαγές που νομοθετούνται. Σε περιπτώσεις όπως η εφαρμογή των ηλεκτρονικών παραβόλων και η ηχογράφηση των πρακτικών αλλά και σε υποχρεώσεις που ανατίθενται στους Δικαστικούς Υπαλλήλους όπως π.χ. η «υπενθύμιση» στους δικηγόρους αυτονόητων υποχρεώσεών τους όπως η προσκόμιση προείσπραξης και παραβόλου αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παρατηρούνται δυσλειτουργίες στην εφαρμογή τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται λάθος εκτιμήσεις  και προβλέψεις από ανθρώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι οποίοι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα των Δικαστηρίων.

Είμαστε υπέρ των αλλαγών που βελτιώνουν και εκσυγχρονίζουν την απονομή της Δικαιοσύνης αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με τον απαραίτητο σχεδιασμό που πρέπει να προηγείται και σε αυτό μπορούν να συμβάλουν σημαντικά οι Δικαστικοί Υπάλληλοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Δικαστικές Υπηρεσίες.

Θα πρέπει η ΟΔΥΕ να διεκδικήσει με συγκεκριμένη πρότασή της, προς τον Υπουργό, την εκπροσώπηση των Δικαστικών Υπαλλήλων στις επιτροπές διαβούλευσης, που προετοιμάζουν τα σχέδια νόμου του Υπουργείου, έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα  να καταθέτουμε τις απόψεις μας επί των σχεδιαζόμενων αλλαγών.

Για το Δ. Σ. του ΣΔΥΑ

Ο  πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Θανάσης Κόκκινος                                                                 Σωτήρης Τριπολιτσιώτης

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή .docx